Current events
Tema E-vetenskap :

Nya Horisonter från Uppsala universitet. skriver EN FLOD AV DATA STRÖMMAR ÖVER VÄRLDEN och ägnar hela numret åt E-vetenskap. Tre artiklar har rötter i vår institution STORA DATAMÄNGDER kräver nya verktyg på sidorna 5-7, Miljoner bilder av cancer. sidorna 10-11 samt Studenter lär studenter på sida 29.

Open positions
1-2 Systemadministratörer inom UPPMAX OBS! Förlängd söktid till 24/4: vid UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science), Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Se platsannonsen här inklusive länk till ansökningsformulär. Sista ansökningsdag är förlängd till 24 april 2014. Diarienummer: UFV-PA 2014/671.
2014-04-29 at 09:15, Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala: Linda Åmand: Ammonium Feedback Control in Wastewater Treatment Plants
ITiCSE 2014, June 23-25, 2014:

19th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Uppsala

ECOOP 2014, July 28 - August 1, 2014:

The European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP) is the premier international conference covering all areas of object technology and related software development technologies, Uppsala

ICPR 2014, August 24-28, 2014:

The 22nd International Conference on Pattern Recognition, Stockholm

5th Development Conferens for Swedens Engineering Educations, Nov 18-19, 2015, Uppsala: (5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar)

Hosted by TekNat-fakulteten via TUR.

Search for employees at the department
Search for courses