Today:
Pedagogiska lunchseminarier/Pedagogic lunch seminars: % for teaching with Arnold Pears and the directors of studies group.
Time 12:00. Location: ITC 4308
Festseminarium för professor Ewert Bengtsson. Time 13:15-17:00. Location: Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet
Tomorrow (27 May):
Posterutställning av IT åk 3. Time 15:00. Location: Utanför Siegbahnsalen
5th Development Conferens for Swedens Engineering Educations, Nov 18-19, 2015, Uppsala: (5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar)

Hosted by TekNat-fakulteten via TUR.

Search for employees at the department
Search for courses