Institutionen för informationsteknologi

Priser och utmärkelser

Nedan presenteras de priser och utmärkelser som har tilldelats institutionens medarbetare och studenter under 2018. information om priser som utdelats tidigare år är arkiverad under sidorna för forskning, utbildning samt övriga utmärkelser.Micro Top Picks 2018

Artikeln "Non-Speculative Reordering of Loads in TSO," av Stefanos Kaxiras (Uppsala University), Trevor Carlson (Uppsala University), Mehdi Alipour (Uppsala University), och Alberto Ros (University of Murcia), har utvalts att inkluderas i en särskild utgåva av IEEE Micro: "Top Picks from the 2017 Computer Architecture Conferences". Utgåvan samlar några av de viktigaste artiklarna inom datorarkitektur baserad på innovation och potential för långsiktig påverkan.

Det här är första gången en artikel från ett svenskt universitet valts ut som Micro Top Pick. Grattis till UART-gruppen för den här stora utmärkelsen.

2018 IEEE Fourier Award for Signal Processing

Peter Stoica har tilldelats 2018 års IEEE Fourier Award for Signal Processing. Fourier Award är IEEE's mest prestigefyllda tekniska fältpris för arbete relaterat till signalprocesser, tilldelat till individer för "an outstanding contribution to the advancement of signal processing, other than in the areas of speech and audio processing". Läs mer om IEEE's "Fourier Award" här.

Uppdaterad  2018-01-16 16:42:48 av Peter Waites.