Institutionen för informationsteknologi

Priser och utmärkelser

Nedan presenteras de priser och utmärkelser som har tilldelats institutionens medarbetare och studenter under 2017. information om priser som utdelats tidigare år är arkiverad under sidorna för forskning, utbildning samt övriga utmärkelser.Hedersvärt pris till UppSense


UppSense - Uppsala universitets SensUs-team - mottog Swedish Emedded Award vid den årliga Scandivania Embedded Systems Conference.

I teamet ingår Maximilian Stiefel och Elmar van Rijnswou från Masterprogrammet i inbyggda system vid institutionen för informationsteknologi. Priset är på 25000 kr.

Konferensen lockade cirka 2000 deltagare i fjol och även nu 2017. Den anses vara den största konferensen i Europa på ämnet och lockar många akademiker och representanter från svenska industrier varje år.

Läs mer om UppSense här.

IT-studenter vinner pris för kreativitet

uppsense_award.jpg


UppSense - Uppsala universitets SensUs-team deltog nyligen i SensUS 2017, en årlig internationell studenttävling inom sensorer för hälsa. Med i teamet var två studenter - Maximilian Stiefel och Elmar van Rijnswou - från Masterprogrammet i inbyggda system vid institutionen för informationsteknologi.

Teamets bidrag vann "the Creativity Award", ett av tävlingens fyra priser. Stort grattis från oss alla på institutionen!

Kungliga Vetenskaps-Societetens Benzeliusbelöning

Fredrik Lindsten tilldelades Benzeliusbelöningen utav Kungliga Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum den 30 augusti, 2017. Motiveringen är följande:

"Fil dr Fredrik Lindsten får Benzeliusbelöning för sina fundamentala resultat i gränslandet mellan signalbehandling, machine learning och beräkningsstatistik".

Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer.

Läs mer om Kungliga Vetenskaps-Societeten här.

kungl_vetenskap_logo.png

CAV Award 2017

Parosh Abdulla och Bengt Jonsson, professorer vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, har tillsammans med två franska forskarkollegor tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen "CAV Award" 2017. De får priset för sin forskning om verifiering av korrekthet för parallella program och datorsystem.

Den precisa motiveringen lyder Parosh Aziz Abdulla, Alain Finkel, Bengt Jonsson, and Philippe Schnoebelen receive the 2017 CAV Award for the development of general mathematical structures leading to general decidability results for the verification of infinite state transition systems.

De fyra pristagarna har sedan 90-talet utvecklat alltmer kraftfulla tekniker för att verifiera och hitta programmeringsfel i parallella program. Några av de viktigaste resultaten är generella analysmetoder för att automatiskt verifiera korrekthet för parallella program och nätverksprotokoll. Dessa har alltsedan 90-talet har varit viktiga grundläggande tekniker i området och kunnat tillämpas på ett imponerande stort antal verifieringsproblem.

Parosh Abdulla och Bengt Jonsson's forskning har under senare ägt rum inom ramen för linnécentret UPMARC, där tekniker och verktyg utvecklas för att analysera parallella program på flerkärniga processorer.

"CAV award" är en utmärkelse som delas ut årligen vid den internationella konferensen för Computer-Aided Verification, den främsta internationella konferensen inom det datavetenskapliga forskningsområdet datorstödd verifiering. Syftet med utmärkelsen är att identifiera framstående forskning inom området. Parosh Abdulla och Bengt Jonsson mottog utmärkelsen tillsammans med Alain Finkel och Philippe Schnoebelen, Paris, vid årets konferens i Heidelberg.

Mer information: finns att läsa på "CAV Award" 2017 samt för tidigare års priser på http://i-cav.org/cav-award

2018 IEEE Fourier Award for Signal Processing

Peter Stoica har tilldelats 2018 års IEEE Fourier Award for Signal Processing. Fourier Award är IEEE's mest prestigefyllda tekniska fältpris för arbete relaterat till signalprocesser, tilldelat till individer för "an outstanding contribution to the advancement of signal processing, other than in the areas of speech and audio processing". Läs mer om IEEE's "Fourier Award" här.

Best paper award vid DCOSS 2017

Kasun Hewage och Thiemo Voigt tilldelades tillsammans med Asanka Sayakkara, Namal Jayasuriya, Tharindu Ranathunga, Chathura Suduwella, Nithila Vithanage, Chamath Keppitiyagama och Kasun De Zoysa (från University of Colombo, Sri Lanka), ett Best Paper Award för deras artikel "Eloc: Locating Wild Elephants using Low-cost Infrasonic Detectors" vid den 2017 års International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS 2017).

Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford

Martin Almquist har tilldelats Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för fyra års postdocstudier i Sverige och vid Stanford i USA. Se beviljandet här.

Best Readings in Internet of Things

Artikeln “Lithe: Lightweight Secure CoAP for the Internet of Things” av Thiemo Voigt och Kasun Hewage, tillsammans med kollegorna vid SICS-UU (S. Raza, H. Shafagh, och R. Hummen), har valts ut som "Best Readings in Internet of Things" av The IEEE Communications Society.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj

Peter Stoica har tilldelats Uppsala universitets Rudbeckmedalj "för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet".

Motiveringen lyder: Peter Stoica är en mästare i att använda teoretiska modeller för att beskriva signalers spektrala utseende. Hans breda intressen omfattar frågor som trådlös kommunikation, mikrovågsavbildning för att hitta bröstcancer, radarsignaler, signaler från landminor för att nämna några. Stoica är en av världens mest citerade forskare inom området ingenjörsvetenskaper och har bidragit med viktiga läroböcker för vår grundutbildning.

rudbeck_medalj.jpg
Uppdaterad  2017-11-10 14:00:00 av Peter Waites.