Institutionen för informationsteknologi

Priser och utmärkelser

Nedan presenteras de priser och utmärkelser som har tilldelats institutionens medarbetare och studenter under 2018. information om priser som utdelats tidigare år är arkiverad under sidorna för forskning, utbildning samt övriga utmärkelser.ICPR - Best Scientific Paper Award

Ashis Kumar Dhara och Robin Strand, har tillsammans med Erik Arvids, Markus Fahlström, Johan Wikström och Elna-Marie Larsson från institutionen för kirurgiska vetenskaper, tilldelats "Best Scientific Paper Award (Track: Biomedical Imaging and Bioinformatics)" för artikeln "Interactive Segmentation of Glioblastoma for Post-Surgical Treatment Follow-Up" vid den 24e Internationella Konferensen om Pattern Recognition (ICPR 2018).

The ICPR conference is the main event of the International Association of Pattern recognition ( IAPR, http://www.iapr.org ). The conference provides an international forum for researchers and practitioners in the broad area of pattern recognition, including pattern recognition and machine learning, computer vision, speech, image, video and multimedia, biometrics and human computer interaction, document analysis and recognition, biomedical imaging and bioinformatics.

2018 DisCoTec Best Paper Award

Kiko Fernandez, Dave Clarke, Elias Castegran, and Huu-Phuc Vo har tilldelats ett 2018 års "DisCoTec Best Paper Award 2018" vid konferensen COORDINATION 2018 för artikeln "Forward to a Promising Future."

Priset erkänner den bästa artikeln från alla konferenser inom DisCoTec 2018. Kiko Fernandez presenterade artikeln i Madrid den 19 Juni, 2018.

UTNs pedagogiska pris

Jan Kudlicka, doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, avdelningen för Datalogi, har tilldelats UTN:s pedagogiska pris 2017. Motiveringen lyder:

"Alla studenter från Teknat har kunnat nominera sina lärare, och studenterna lyfter Jans engagemang, flexibilitet, lyhördhet samt hans utveckling av kursen Databasteknik I där han bland annat jobbat med ett webbforum för frågor, nätbaserade quiz och verklighetsförankrade uppgifter."

Matariki Fellows 2018/2019

Helena Andersson, doktorand på avdelningen för systemteknik, är en av sju forskare vid Uppsala universitet som utnämnts till Matariki Fellows 2018/2019.

Syftet med Matariki Fellow är att utöka antalet forskningskontakter och stärka internationella samarbeten. Medel kan sökas för en upp till sex månaders lång forskningsvistelse vid något av universiteten som ingår i Matarikai-nätverket.

Best COORDINATION 2018 Paper Award

Kiko Fernandez, Dave Clarke, Elias Castegran, and Huu-Phuc Vo har tilldelats ett "best paper award" vid konferensen COORDINATION 2018 för artikeln "Forward to a Promising Future." Kiko Fernandez presenterade artikeln i Madrid den 19 Juni, 2018.

Pedagogiska Priset 2018

Professor Björn Victor vid institutionen för informationsteknologi tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Motiveringen lyder:

"Björn Victor är en engagerad och diskussionsglad lärare som inspirerar kollegor och skapar kontaktytor bland studenter och lärare. Med gedigen pedagogisk erfarenhet och lyhördhet utvecklar han kurser med studentcentrerat lärande. Som pedagogisk ledare förnyar Björn undervisningen och bidrar med stöd och råd i allt från utveckling av nya utbildningsprogram till pedagogisk utbildning av kollegor."

TACAS'18 DISTINGUISHED ARTIFACT AWARD

Stavros Aronis, Bengt Jonsson, Magnus Lång och Konstantinos Sagonas har tilldeats TACAS'18 DISTINGUISHED ARTIFACT AWARD vid ETAPS i Thessaloniki, April 19, 2018, för "Optimal Dynamic Partial Order Reduction with Observers".

"This artifact contains the code and benchmarks used to generate the results in the paper, as well as instructions on how to do so. An artifact is any additional material (software, data sets, machine-checkable proofs, etc.) that substantiates the claims made in the paper and ideally makes them fully replicable".

Google "2018 Faculty Research Award"

Thiemo Voigt har uppmärksammats utav Google för sitt arbete inom "Visible Light Communication and Backscatter-based Sensing for Implicit Interaction with loT". Inom ramen för sitt växande engagemang att stödja excellent akademisk forskning donerar Google drygt 30 000 dollar till ett "2018 Faculty Research Award".

Lika villkorspriset

Stort grattis till Michael Thuné, som har tilldelats 2017 års lika villkorspris. Motiveringen lyder:

"Michael Thuné [har] konsekvent, målmedvetet och uthålligt verkat för lika villkor och jämställdhet i undervisning och forskning och i sina lednings- och förtroendeuppdrag inom institution och fakultet samt på universitetsgemensam nivå. Rådet vill särskilt uppmärksamma Michael Thunés prefektskap som skapat förutsättningar och möjligheter för ett aktivt jämställdhets- och likavillkorsarbete på institutionen."

Priset delades ut i samband med lika villkorsdagen den 13 mars.

– Det känns väldigt bra och roligt att få det här priset. Jag har ju hållit på med jämställdhetsfrågor i olika roller sedan 1990 och tycker att det är en av de viktigaste frågorna, säger Michael Thuné.

Gustaf Adolfs Guldmedalj

Michael Thuné har tilldelats Gustaf Adolfs Guldmedalj för sitt arbete som prefekt vid institutionen för informationsteknologi. Motiveringen lyder:

"Michael Thuné har som prefekt under många år utvecklat institutionen för informationsteknologi, med ett kollegialt ledarskap präglat av transparens i ställningstaganden och beslut samt tillgängliga och öppna informationskanaler som gör att medarbetare känner sig trygga och hörda. Michael Thuné har under många år engagerat sig i jämställdhetsarbete, som ledamot och ordförande i fakultetens jämställdhetskommitté och som rektorsråd. Med sitt orubbliga lugn samt vänliga och generösa attityd är han en förebild för många."

Gustaf Adolfsmedaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utredningsarbete och liknande av stor omfattning eller varaktighet.

Micro Top Picks 2018

Artikeln "Non-Speculative Reordering of Loads in TSO," av Stefanos Kaxiras (Uppsala University), Trevor Carlson (Uppsala University), Mehdi Alipour (Uppsala University), och Alberto Ros (University of Murcia), har utvalts att inkluderas i en särskild utgåva av IEEE Micro: "Top Picks from the 2017 Computer Architecture Conferences". Utgåvan samlar några av de viktigaste artiklarna inom datorarkitektur baserad på innovation och potential för långsiktig påverkan.

Det här är första gången en artikel från ett svenskt universitet valts ut som Micro Top Pick. Grattis till UART-gruppen för den här stora utmärkelsen.

2018 IEEE Fourier Award for Signal Processing

Peter Stoica har tilldelats 2018 års IEEE Fourier Award for Signal Processing. Fourier Award är IEEE's mest prestigefyllda tekniska fältpris för arbete relaterat till signalprocesser, tilldelat till individer för "an outstanding contribution to the advancement of signal processing, other than in the areas of speech and audio processing". Läs mer om IEEE's "Fourier Award" här.

Uppdaterad  2018-08-30 13:27:53 av Peter Waites.