Institutionen för informationsteknologi

Institutionsstyrelsen

Ordförande

Som styrelsens ordförande fungerar institutionens prefekt, Michael Thuné.
Stf prefekt Arnold Pears är vice ordförande.|| Korporation och mandatperiod || Ordinarie || Suppleanter ||
Elisabeth Lindqvist är sekreterare.

Styrelseledamöter

Lärare och TA-personal väljs för 3 år, doktorander och studenter för 1 år. (Formellt sett är doktorander och studenter samma grupp). Studerandeledamöter utses av studentkåren i början av varje år för ett år i taget.

Lärare 2015-09-01 -- 2018-08-31 Åsa Cajander, Joachim Parrow, Aletta Nylén, Pierre Flener, Stefan Engblom Tobias Wrigstad, Matteo Magnani, Carl Nettelblad
TA-personal 2015-09-01 -- 2018-08-31 Carina Lindgren tjl. Katarina Lindroth, Loreto Skoknic
Doktorander 2017-09-01 -- 2018-08-31 Simon Sticko Sonja Mathias
Studerande 2016-09-01 -- 2017-08-31 Aleksander Lundqvist (DV), Vakant (IT) Maja Arvola (F), Vakant (STS)

Kommande möten 2017: 23/11, 18/12

Uppdaterad  2017-11-17 11:16:46 av Elisabeth Lindqvist.