Institutionen för informationsteknologi

Institutionsstyrelsen

Styrelseledamöter

Lärare och TA-personal väljs för 3 år, doktorander och studenter för 1 år. (Formellt sett är doktorander och studenter samma grupp). Studerandeledamöter utses av UTN i början av varje år för ett år i taget.

Korporation och mandatperiod Ordinarie Suppleanter
Lärare 2015-09-01 -- 2018-08-31 Åsa Cajander, Joachim Parrow, Aletta Nylén, Pierre Flener, Stefan Engblom Tobias Wrigstad, Matteo Magnani, Carl Nettelblad
TA-personal 2015-09-01 -- 2018-08-31 Katarina Lindroth fr o m 180308 Loreto Skoknic
Doktorander 2018-09-01 -- 2018-08-31 Simon Sticko Ida Löscher fr o m 180309
Studerande 2018-01-01 -- 2018-12-31 Dennis Abrahamsson (STS) Vakant (F) Marcus Johnson (IT) Johannes Almroth (DV)
Uppdaterad  2018-05-24 16:37:44 av Elisabeth Lindqvist.