Institutionen för informationsteknologi

Institutionsstyrelsen

Styrelseledamöter

Lärare och TA-personal väljs för 3 år, doktorander och studenter för 1 år. (Formellt sett är doktorander och studenter samma grupp). Studerandeledamöter utses av studentkåren i början av varje år för ett år i taget.

Korporation och mandatperiod Ordinarie Suppleanter
Lärare 2015-09-01 -- 2018-08-31 Åsa Cajander, Joachim Parrow, Aletta Nylén, Pierre Flener, Stefan Engblom Tobias Wrigstad, Matteo Magnani, Carl Nettelblad
TA-personal 2015-09-01 -- 2018-08-31 Carina Lindgren tjl. Katarina Lindroth, Loreto Skoknic
Doktorander 2017-09-01 -- 2018-08-31 Simon Sticko Sonja Mathias
Studerande 2016-09-01 -- 2017-08-31 Max Thurell (STS), Maja Arvola (F) Aleksander Lundqvist (DV),Melker Forsell (IT)
Uppdaterad  2017-09-13 15:30:23 av Elisabeth Lindqvist.