Institutionen för informationsteknologi

Institutionsstyrelsen

Styrelseledamöter

Lärare och TA-personal väljs för 3 år, doktorander och studenter för 1 år. (Formellt sett är doktorander och studenter samma grupp). Studerandeledamöter utses av UTN i början av varje år för ett år i taget.

Korporation och mandatperiod Ordinarie Suppleanter
Lärare 2018-09-01 -- 2021-08-31 Sverker Holmgren, Aletta Nylén, Joachim Parrow, Thomas Schön, Tobias Wrigstad Matteo Magnani, Åsa Cajander, Elisabeth Larsson
TA-personal 2019-01-01 -- 2021-08-31 Lars-Owe Ivarsson Loreto Skokcic
Doktorander 2019-09-01 -- 2020-12-31 Sonja Mathias Robin Eriksson
Studerande 2020-01-01 -- 2020-12-31 Love Magnusson (F) Dennis Abrahamsson (STS) Mikael Ivarsson (DV) Kimiya Ata (IT)
Uppdaterad  2020-06-15 15:58:44 av Elisabeth Lindqvist.