Institutionen för informationsteknologi

Institutionsstyrelsen

Styrelseledamöter

Lärare och TA-personal väljs för 3 år, doktorander och studenter för 1 år. (Formellt sett är doktorander och studenter samma grupp). Studerandeledamöter utses av UTN i början av varje år för ett år i taget.

Korporation och mandatperiod Ordinarie Suppleanter
Lärare 2018-09-01 -- 2021-08-31 Sverker Holmgren, Aletta Nylén, Joachim Parrow, Thomas Schön, Tobias Wrigstad Matteo Magnani, Åsa Cajander, Elisabeth Larsson
TA-personal 2018-09-01 -- 2021-08-31 Nelly Fernando Lars-Owe Ivarsson
Doktorander 2018-09-01 -- 2019-08-31 Jonatan Werpers Robin Eriksson
Studerande 2018-01-01 -- 2018-12-31 Dennis Abrahamsson (STS) Vakant (F) Marcus Johnson (IT) Johannes Almroth (DV)

Kommande möten 2018: 29/11

Uppdaterad  2018-11-01 10:10:24 av Elisabeth Lindqvist.