Institutionen för informationsteknologi

Studenter i institutionsstyrelsen

Institutionen för informationsteknologi

Studerandeledamöter utses av UTN i början av varje kalenderår för ett år i taget. UTN samordnar studierådens nomineringar och skickar in till prefekten.

Antal ledamöter: 2+2
Alternerar mellan DVP-sr, IT-sr, STS-sr och F-sr enligt följande:

Jämna kalenderår:
Ordinarie: F-sr och STS-sr
Suppleant: DVP-sr och IT-sr

Udda kalenderår:
Ordinarie: DVP-sr och IT-sr
Suppleant: F-sr och STS-sr

Tillsätts inte samtliga poster av sitt studieråd så har de andra studieråden i samma råd eller grupp rätt att nominera personer till dessa platser.

Enligt meddelanden från UTN 2007-02-08, 2008-09-29 till Prefekten samt 2009-01-23 till Roland Grönroos från kontorschef -at- us.uu.se. Uppdatering från UTN studiebevakare 180106.
Uppdaterad  2018-02-07 16:49:49 av Elisabeth Lindqvist.