Institutionen för informationsteknologi

Institutionsstyrelsen

Styrelseledamöter

Lärare och TA-personal väljs för 3 år, doktorander och studenter för 1 år. (Formellt sett är doktorander och studenter samma grupp). Studerandeledamöter utses av UTN i början av varje år för ett år i taget.

Korporation och mandatperiod Ordinarie Suppleanter
Lärare 2018-09-01 -- 2021-08-31 Sverker Holmgren, Aletta Nylén, Joachim Parrow, Thomas Schön, Tobias Wrigstad Matteo Magnani, Åsa Cajander, Elisabeth Larsson
TA-personal 2019-01-01 -- 2021-08-31 Lars-Owe Ivarsson Loreto Skokcic
Doktorander 2019-09-01 -- 2020-08-31 Sonja Mathias Robin Eriksson
Studerande 2019-01-01 -- 2019-12-31 Hugo Sandelin (DV) Ida Hagman (IT) Kristian Huotila (F) Maria Jan (STS)

Kommande möten 2019: 28/11, 12/12

Uppdaterad  2019-12-06 12:45:47 av Elisabeth Lindqvist.