Institutionen för informationsteknologi

Organisation

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 juli 2018 Lina von Sydow. Ställföreträdande prefekt är fr. o. m. 1 januari 2019 Bengt Carlsson.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år och styrelsens sammanträden finns protokollförda.

För den dagliga ledningen och verkställighet av styrelsens beslut finns en ledningsgrupp bestående av prefekt, fem avdelningsföreståndare (biträdande prefekter), utbildningsprefekt (U-prefekt), forskningsprefekt (FO-prefekt), samordnarna för TA-personalen (teknisk-administrativ personal), samt informatör, personaladministratör och ekonomisamordnare. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka.

Institutionen för informationsteknologi består av fem avdelningar:

TA-personalen är uppdelade i två grupper: datordriftgruppen (datordrift och support) och a-gruppen (all administrativ personal samt institutionstekniker). Utbildningsadministrationen sköts av institutionens utbildningskansli IT-kansliet.

Förteckning över grupper som hanterar daglig verksamhet vid institutionen.

Se Kontaktsidan för adressuppgifter, vägbeskrivning etc samt namn, e-postadress och telefonnummer till nyckelfunktioner och övrig personal.

Uppdaterad  2019-01-08 14:09:59 av Elisabeth Lindqvist.