Institutionen för informationsteknologi

Om institutionen

IT-institutionen bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening.

Korta fakta 2017

Siffror som illustrerar institutionen för informationsteknologi, den fjärde största institutionen vid Uppsala universitet.

 • Omsättning ca 260 miljoner
 • Över 4 000 studenter årligen (1000 helårsstudenter)
 • 14 utbildningsprogram, totalt 150 kurstillfällen per läsår
 • 110 lärare och forskare varav 30 professorer
 • 126 aktiva doktorander (2016)
 • 28 doktors- och 8 licentiatexamina (2016)
 • 5 forskningscentra är knutna till institutionen
 • 1 ledamot i European Academy of Sciences
 • 2 ledamöter i Kungliga vetenskapsakademin (KVA)
 • 5 ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
 • 5 IEEE Fellows
 • 4 ledamöter i Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala
 • ca 290 personer har institutionen som arbetsplats (fjärde största vid UU)

Utbildning och forskning av internationell toppkvalitet!

Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang. Verksamheten är grupperad i fem teman: beräkningsvetenskap, datalogi, datorteknik, systemteknik samt visuell information & interaktion. Vart och ett av dessa teman är i sig ett omfattande ämnesområde, där vi både bedriver grundforskning och har projekt med kopplingar till tillämpningar inom exempelvis teknik, biologi, medicin, ekonomi, och psykologi. Den breda vetenskapliga förankringen speglas i ett stort antal samarbeten över olika akademiska discipliner samt med näringsliv och offentlig sektor.
Förutom forskningen och undervisningen har institutionen uppdraget att vara värd för "Swedish National Infrastructure for Computing" (SNIC), som samordnar nationella resurser för högpresterande datorsystem och datalagring fördelade över lokala centra vid sex svenska lärosäten. Dessutom är institutionen värd för Uppsalas lokala SNIC-centrum, UPPMAX.

Uppdaterad  2018-06-26 14:36:15 av Peter Waites.