Department of Information Technology

Visiting address

Lägerhyddsvägen 2
ITC building 2, floor 1
Polacksbacken
Uppsala

Postal adress

Centre for Image Analysis
Box 337
SE-751 05 Uppsala
SWEDEN

Spring08_1199.jpg

Contact people at CBA

Director of CBA

Ingela Nyström
Professor
Telephone: +46-18-4713470
Office: ITC 2107
E-mail: ingela.nystrom@it.uu.se

Board of CBA 2017-2019

  • Ordförande: Carolina Wählby, Inst. för informationsteknologi
  • Vice ordförande: Nikolai Piskunov, Inst. för fysik och astronomi
  • Anders Brun, Inst. för informationsteknologi
  • Joel Kullberg, Inst. för kirurgiska vetenskaper; Radiologi
  • Robin Strand, Inst. för informationsteknologi
  • Maria Ågren, Historiska institutionen
  • Doktorandrepresentant: Håkan Wieslander, Inst. för informationsteknologi
Updated  2019-11-15 12:28:09 by Håkan Wieslander.