Institutionen för informationsteknologi

Ämneskonferens datavetenskap 2000 

Hem

Program

Vägbeskrivning

Anmälan


Vädret i Uppsala (prognos från TV4)

Ämneskonferens datavetenskap 5-7 juni 2000
Millenniets första ämneskonferens äger rum i Uppsala den 5-7 juni. Liksom tidigare år inbjuds deltagare från hela det datavetenskapliga området.

Konferensen startar i Uppsala, vid MIC (Matematiskt informationsteknologiskt centrum), för att vid middagstid fortsätta i på Odalgården, ca 13 km utanför Uppsala. Där fortsätter konferensen tisdag och avslutas onsdag efter lunch.

Odalgården ligger vackert belägen vid sjön Trehörningen. Där finns möjlighet att bada (i sjön), paddla, bada bastu etc. Resan till Odalgården sker med Lennakatten, som är en smalspårig (891 mm) museijärnväg. Klicka på länken för mer information.

Kostnaden är beräknad till ca 4000 kr per person vid enkelrum. Vid dubbelrum blir det 400 kr billigare per person. Anmälan senast fredag 12 maj.

Frågor, synpunkter och eventuella förslag skickas till Stefan Pålsson, Stefan.Palsson@tdb.uu.se eller Roland Bol, Roland.Bol@csd.uu.se.


Last change: 23 May 2000. <URL: http://www.it.uu.se/conf/amneskonferens/index.html>
Page author: Stefan.Palsson@tdb.uu.se.
IT Webmaster: webmaster@it.uu.se.