Institutionen för informationsteknologi

Kontakter vid en krissituation

Vid akut fara för liv, hälsa, egendom, ring (00) 112.

  • Universitetets larmnummer: 018-471 25 00
  • Akademiska sjukhusets akutmottagning: 018-611 00 00
  • SOS Alarm informationsnummer: (00) 113 13 - Detta är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser.
  • Vid kemikaliespill, ring saneringsfirman Relita på telefon 0771 - 103 500
  • Företagshälsovården går att nå på telefon 018-418 80 10

Här finns det mer information om vem du kan kontakta i en nödsituation.Akuta fel vid Polacksbacken – Ångström & ITC


Byggnader och fasta installationer, avlopp, el, fast inredning, hissar, kyla, sandning, snöröjning, värme, ventilation, vatten, WC, etc. felanmäls till Akademiska Hus.

Akademiska Hus Journummer har öppet dygnet runt på telefon 018-68 32 04

Är det fel på något i någon av våra byggnader kan du anmäla det snabbt och enkelt på Akademiska Hus hemsida. Välj den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik.


Uppdaterad  2017-05-31 13:59:59 av Peter Waites.