Institutionen för informationsteknologi

Kontaktpersoner/funktioner

Prefekt

Michael Thuné, 018 - 471 2981,
Arnold Pears stf.prefekt, 018 - 471 1066,

Forskningsprefekt

Gunilla Kreiss,

Utbildningsprefekt

Aletta Nylén, 018 - 471 7122,

Administratörer

Se listor på sorterat på namn alt. arbetsuppift.

Avdelningsföreståndare

Registrator

Registrator för IT-institutionen är Loreto Skoknic.
Ersättare Anne-Marie Jalstrand, Lena Nordström och Ulrika Andersson.
E-postadress till registrator: .

Studentservice

Kursadministration och andra studerandeärenden
Se IT-kansliets hemsida

Studievägledare

Se studievägledarnas hemsida

Studierektor grundutbildning

Studierektor forskarutbildning

Yi Wang, 018 - 471 3110

Samverkan

Kontakt för samverkan Kjell Orsborn webbsida

Jämställdhetsgruppen

Se jämställdhetsgruppens hemsida

Kontaktperson för mångfaldsfrågor

Anna-Lena Forsberg

Kontaktpersoner angående könsrelaterade kränkningar

Anna-Lena Forsberg eller Karolina Malm Holmgren

Föreståndare / Centrumbildningar / Programkontor

Miljöombud

Presskontakt

Uppdaterad  2016-07-01 08:36:49 av Lotta Lundell.