Institutionen för informationsteknologi

Vem gör vad?

Sortering per person

Gäller administration och vaktmästeri.

1. Se även sortering per funktion

Anneli Berglund
kursadministratör

Jag arbetar på IT-kansliet med kursadministration och student-och lärarservice.

Anna-Helena Brandhammar
ekonom, ekonomiadministratör
Mathias Brännvall
administrativ koordinator
Johanna Feiff
ekonom

Jag arbetar med ekonomiadministration för SNIC fram till maj 2014.

Nelly Fernando
ekonom
Anneli Folkesson
webbredaktör
tjänstledig 2017-01-01 - 2019-08-31
Roland Grönroos
koordinator
Jag är
Jag har varit samordnare för WISENET och för ASTEC och ARTES
som har upphört.
Eva Hallin
ekonom
Per-Olov Hammargren
administrativ koordinator
Nike Hansen
koordinator
Agneta Hortlund
ekonom
Anne-Marie Jalstrand
ekonomiadministratör

Jag tar hand om fakturor, reseräkningar och betalningar med företagskreditkort samt utbetalning av ersättning för utlägg för Datalogi, Datorteknik och institutionsövergripande verksamhet. Jag har även hand om rekvisitioner för hus 1 och 4 samt sköter administrativ service åt Datalogi och Datorteknik.

Ulrika Jaresund
samordnare

Jag ansvarar för schemaläggning och sköter lokalbokning i TimeEdit. Jag arbetar som koordinator för in- och utresande utbytesstudenter.

Elisabeth Lindqvist
projektsamordnare

Jag underhåller uppgifter om institutionens doktorander i UPPDOK

Marcus Lundberg
koordinator
Lotta Lundell
administrativ chef
tjänstledig 2017-12-11 - 2018-12-31
Elizabeth Neu Morén
administrativ chef
Marina Nordholm
institutionstekniker

Jag sköter vaktmästeri, posthantering, kontorsmaterial (inventerar och beställer) samt nyckelhantering. Jag sköter även kopiering och inbindning av kompendier och exjobb.
Samt del ansvarig för institutionens kompendieförsäljning.

Lena Nordström
ekonom
Camilla Pajunen
ekonom
Loreto Skoknic
kursadministratör

Jag jobbar med kursadministration, student- och lärarservice samt uppföljning av grundutbildningen. Jobbar också som personal administratör och registrator.

Emmaline Trossvik
kursadministratör
Ingegerd Wass
kursadministratör

Jag jobbar med kursadministration, student- och lärarservice.

Wiola Öhlund
ekonom

Uppdaterad  2018-03-27 09:29:36 av Ingegerd Wass.