Institutionen för informationsteknologi

Vem gör vad?

Sortering per person

Gäller administration och vaktmästeri.

1. Se även sortering per funktion

Ulrika Andersson
personaladministratör

Jag sköter personal- och arbetsmiljöfrågor samt ansökningar till forskarutbildningen. Jag hjälper även våra gästforskare med blanketter till olika myndigheter. Är dessutom back-up för diariet och institutionens brandskyddskontrollant.

Anneli Berglund
kursadministratör

Jag arbetar på IT-kansliet med kursadministration och student-och lärarservice.

Anna-Helena Brandhammar
ekonomiadministratör
Mathias Brännvall
administrativ koordinator
Liselott Dominicus van den Bussche
studievägledare
Dick Elfström
datatekniker

Jag sköter kopiering och inbindning av kompendier.
Jag sköter även vaktmästeri,telefoni, posthantering, kontorsmaterial (inventerar och beställer) samt nyckel och passerkortshantering för hus 2 och 4.

Johanna Feiff
ekonomiadministratör

Jag arbetar med ekonomiadministration för SNIC fram till maj 2014.

Nelly Fernando
ekonomiadministratör
Johan Fernquist
administrativ koordinator
Anneli Folkesson
webbredaktör
tjänstledig 2017-01-01 - 2019-08-31
Anna-Lena Forsberg
personaladministratör

Jag sköter personal- och arbetsmiljöfrågor. Jag hjälper våra gästforskare med blanketter till olika myndigheter. Jag är sekreterare i institutionens jämställdhetsgrupp. Jag är också kontaktperson angående könsrelaterade kränkningar och mångfaldsombud.

Roland Grönroos
koordinator
Jag är
Jag har varit samordnare för WISENET och för ASTEC och ARTES
som har upphört.
Per-Olov Hammargren
administrativ koordinator
Nike Hansen
koordinator
Marcus Holm
koordinator
Agneta Hortlund
ekonomiadministratör
Anne-Marie Jalstrand
ekonomiassistent

Jag tar hand om fakturor, reseräkningar och betalningar med företagskreditkort samt utbetalning av ersättning för utlägg för Datalogi, Datorteknik och institutionsövergripande verksamhet. Jag har även hand om rekvisitioner för hus 1 och 4 samt sköter administrativ service åt Datalogi och Datorteknik.

Ulrika Jaresund
samordnare

Jag ansvarar för schemaläggning och sköter lokalbokning i TimeEdit. Jag arbetar som koordinator för in- och utresande utbytesstudenter.

Carina Lindgren
ekonomiadministratör
tjänstledig 2017-03-20 - 2018-03-19

Jag handlägger ekonomi- och personalärenden för TDB.

Elisabeth Lindqvist
projektsamordnare

Jag underhåller uppgifter om institutionens doktorander i UPPDOK

Katarina Lindroth
ekonomisamordnare

Jag handlägger ekonomiärenden för Systemteknik.

Lotta Lundell
administrativ chef
tjänstledig 2017-12-11 - 2018-12-31
Elizabeth Neu Morén
administrativ chef
Marina Nordholm
institutionstekniker

Jag sköter vaktmästeri, posthantering, kontorsmaterial (inventerar och beställer) samt nyckelhantering. Jag sköter även kopiering och inbindning av kompendier och exjobb.
Samt del ansvarig för institutionens kompendieförsäljning.

Camilla Pajunen
ekonomiadministratör
Loreto Skoknic
kursadministratör

Jag jobbar med kursadministration, student- och lärarservice samt uppföljning av grundutbildningen. Jobbar också som personal administratör och registrator.

Emmaline Trossvik
kursadministratör
Peter Waites
webbredaktör
Ingegerd Wass
kursadministratör

Jag jobbar med kursadministration, student- och lärarservice.

Uppdaterad  2018-02-09 11:33:21 av Roland Grönroos.