Institutionen för informationsteknologi

Vem gör vad?

Sortering per funktion och kontaktperson

Gäller administration och vaktmästeri.

Avdelningsadministration

Samma personer som sköter ekonomiadministrationen på respektive avdelning (se rubriken Ekonomi nedan) har även ansvar för avdelningsadministrationen (ej personaladministration).

Ekonomi

Avdelningarna (motsv.) har olika kontaktpersoner, se nedan:

Forskarutbildning

Utbildning

Information & webb

Intendentur

Service & repro

Personaladministration

Övrig administration & service

Uppdaterad  2018-10-23 09:07:11 av Kajsa Örjavik.