Datordrift

görs via vårt ärendesystem. Du kan även besöka oss i hus 4, våning 1.
Jourhavande systemansvarig sitter i rum 4118b.
med svar (FAQ). Det finns även instruktioner och manualer här.
Vad jobbar vi systemansvariga med just nu ?
Programvaran som finns tillgänglig på datorerna på institutionen.
Du kan även hitta licensierad och rekommenderad programvara för hemdatorer.
Tillgängliga datorresurser, skrivare, projektorer och liknande.
Vilka är vi som jobbar med datordriften.
Gällande regler för datorrelaterade resurser vid institutionen.
Den första onsdagen varje månad är datorsystemet reserverat för uppgradering och förändring. Räkna inte med att kunna använda datorerna under denna tid.

Se senaste nytt för de senaste händelserna från datordriftsgruppen.

Planerade driftstörningar

Torsdag 29:e juni 2017

Eftersom Akademiska hus stänger av strömmen i hus 1 och hus 4 under eftermiddagen kommer lokala serverfunktioner, t.ex. fildelning, lokal web och utskrifter, att vara avstängda mellan ca kl 15-19. Det fasta och det trådlösa nätet skall fungera (utom i hus 1 och hus 4) men kan få störningar då vi samtidigt planerar för underhåll av komponenter i den gemensamma nätinfrastrukturen vid Polacksbacken.