Institutionen för informationsteknologi

Regler för användandet av datorer vid IT-institutionen

För att använda datorresurser vid Institutionen för informationsteknologi, förutsätts du känna till och följa samtliga nedanstående regelverk. Dessutom krävs att du efter bästa förmåga använder sunt förnuft.

Uppdaterad  2015-01-14 19:51:21 av Joel Fredrikson.