Institutionen för informationsteknologi

Filr

Filr (fildelning möter sociala medier) är en lösning som ger användare smidigare tillgång till redan existerande fillagring.

Filr för Campus Polacksbacken nås på addressen: https://myfiles.uu.se

I huvudsak ger Filr användaren tre saker:

Åtkomst till filer:

 • Via en webbläsare, från kontorsdatorn, en bärbar dator, en mobil enhet.

Delning av filer:

 • Ge kollegor och andra bestämda rättigheter till dem, t. ex endast läsning eller att redigera.
 • Det är även enkelt att se vad andra har delat.
 • Man även dela med kollegor utanför den egna organisationen. (Går att begränsa om behov uppstår).

Samarbeten:

 • Lägg till annoteringar till alla filer de har rättigheter till eller som har delats med dem.
 • Kommentarerna kan ses av alla andra användare med rättigheter till filen och de kan lägga till egna kommentarer.
 • Man slipper att kladda direkt i dokumentet!

Bra att veta:

 • Undvik att synkronisera kataloger och filer som skapas/ändras "konstant" som t.ex vid kompilering av Matlab filer etc.
 • Desktop klient finns för Windows och MacOS; Dessa fås via ZENworks eller kan laddas ned då du loggar in via webben.
 • Klient för iOS och Android finns respektive plattforms Appstore.
 • Linux klient är på väg, vi har inte fått datum ännu för 2017.
 • SDK med väl dokumenterade API finns att läsa mer om här
 • Handledning / Quickstart mm finns här
 • Microfocus egna information om systemet samt referenser finns här
 • Desktopklient kommer för Ubuntu och SUSE i slutet på 2017
  • Du kan montera det som synkas mha webbdav redan idag.

Desktop app

filr-dta.png

Filr Desktop App kan laddas ned enligt bilden ovan.

Uppdaterad  2018-02-16 11:00:27 av Thomas Sundell.