Institutionen för informationsteknologi

Vanliga frågor (FAQ)

Administration
Ditt nya datorkonto
Introduktion, regelverk, tjänster.
Lösenordskvalitet
Grundkrav för lösenord.
Gästkonton
Konton för gäster/besökare för att kunna ansluta till det trådlösa nätet.
Inköp
Rutiner för hur du beställer saker.
Anslutning
Trådad nätanslutning
Att ansluta en dator till det trådade nätverket
Hem- och bärbara datorer
Säkerhet, inloggning, tidssynkronisering, WLAN.
SSH
Säker inloggning och filkopiering mellan datorer (ssh, scp och sftp).
Samba
Hur du ansluter din Unix hemkatalog till PC/Windows eller Macintosh.
Studera hemifrån
Tips om inloggning, programvara för X-server, virusskydd mm.
Resurser
ThinLinc i unixsalarna
Information om ThinLinc-systemet i unixsalarna
ThinLinc-klient
Hur man når ThinLinc-miljön från kontoret. Endast anställda!
Sunray
Användning av Sunray-terminaler.
Datorkonton
Hemkatalogen i Unix (montering av katalog, ledigt utrymme/quota, lässkydd), inställningar (.bashrc).
Skrivare
Ansluta ny skrivare till laptop, utskriftsbegränsningar (skrivarkvot).
Posterskrivare
Skriva ut stora presentationer, upp till A0.
Polacksbackens file-server
Hur man kommer åt sin hemkatalog på Polacksbackens gemensamma file-server. Endast anställda!
Tjänster
Backup för bärbara datorer
Backup för bärbara och egenadministrerade datorer.
Moln
Hur man använder molnresurser.
Fildelning och filsynkronisering
Verktyg för att dela och synkronisera filer.
CVS och SVN
Versionskontrollsystem för programutveckling.
E-post, e-postlistor, signering och kryptering av e-post
Information om tjänsterna för e-post och e-postlistor samt personliga certifikat.
Uppdaterad  2018-10-15 15:44:04 av Henrik Hedlund.