Department of Information Technology

Second license, home use rights, private use

 • If You have one of the following software installed on your work computer it is allowed to install the same product on a second computer or on your home computer for work related use. There are different conditions for different products:
  • Software from Adobe: Home computer / laptop - The primary user of the computer where the software is installed is allowed to have a second installation of the software for its own exclusive use on a laptop or on a computer that is placed in her or his home. The software on the laptop or on the home computer must not be used at the same time as the software on the primary computer.
   (Translated from: Hem-/bärbardator - Den huvudsakliga användaren av den Dator där Programvaran är installerad har rätt att installera ett andra exemplar av Programvaran för sin exklusiva användning i antingen en bärbar Dator eller i en Dator som är placerad i vederbörandes hem, förutsatt att Programvaran i den bärbara Datorn eller Hemdatorn inte används samtidigt som Programvaran i den primära Datorn.)
  • EndNote: Second license - a second installation of EndNote is allowed to be installed free (no charge) on a laptop or a desktop computer only for the departments and work related use as long as the user is the same person.
   (Translated from: Sekundärlicens - en sekundär installation av EndNote får installeras gratis på en bärbar eller stationär dator endast för institutionens och arbetsrelaterade ändamål så länge användaren är samma person.)
  • GetARef: Second license - a license justifies single users to install the software for its own use on an optional number of computers (for example workplace, laptop, home computer).
   (Translated from: Sekundärlicens - en licens berättigar enskilda användare att för eget bruk installera programmet på valfritt antal datorer (t ex. arbetsplats, bärbar, hemdator).)
 • Microsoft software: Microsoft software, with the exception of Office and Windows Enterprise, is available through the Microsoft DreamSpark subscription (free of charge).
 • Office: Available via Microsoft Home Use Program.
 • Matlab: The university campus agreement includes private computers. I.e., it is allowed to install on private computers. Installation instructions
Updated  2014-09-16 15:24:39 by Karolina Malm Holmgren.