Institutionen för informationsteknologi

Microsoft Windows

 • OS Win7 i labbsalar 1312,1313 och 2315.
  • Programmen finns under startmenyn Zenworks Application även i G:\Program
 • Anaconda
 • Adobe Reader
 • Blender
 • Comsol 5.2a
 • Cellprofiler
 • Cuda
 • Dia
 • Dipimage
 • DoctorJava
 • Erlang OTP
 • Front Arena
 • Fluent
 • GeCode
 • Geo2012
 • Git
 • Gnuplot
 • Haskell
 • Imprudence
 • Keil MDK 5
 • Lego NXT
 • Logisim
 • Mathcad Prime
 • Matlab 2016a
 • Microsoft Office 2013
 • Mercurial
 • Netbeans
 • Open Broadcaster
 • PDF-XChange Pro
 • Powersim Studio
 • Python
 • QT
 • Racket
 • RapidMiner Studio
 • Rstudio
 • Rstatistics
 • Simpy
 • SpecSharp
 • VipEnergy
 • VisualStudio 2013 Ultimate
 • Virtualbox
 • Wufi 5
 • Xemacs
 • Z3
 • 3Dslicer
Uppdaterad  2017-03-17 09:40:43 av Joakim Sjöåker.