Institutionen för informationsteknologi

Avslutade projekt 2005

Projekt Klart
Förbättrad webbdokumentation 050228
Nytt PC-labb 2315 050518
Byte av gamla skrivare 20050228
E-postlisthanterare Dec -04 (steg1), Maj -05 (steg 2)
Wiki-introduktionskurs 050312
Ärendehantering 050410
Inventering 2005 051201
Kursstart 2005

Nytt PC-labb 2315

Ett tredje PC-labb införs. Det ersätter systemtekniks gamla PC-labb. Samtliga labb kommer att kunna bokas av hela IT.

 • Status 050518: Labb 1312,1313 och 2315 är i full drift

Förbättrad webbdokumentation

För att ge användarna bättre överblick och mer relevant information, inte minst svar på vanliga frågor, ser vi över våra webbsidor.

 • Huvudansvarig: Hans
 • Klart: 2004
  • Försenad till efter reglerlabbsflytt
  • dokumentation påbörjad. bl.a. denna sida, utökad FAQ, förenklad förstasida
  • FAQ sammanställs av Anders (041210)
 • Hela FAQ genomgången, utökad och uppdaterad 050228 / Hans

Wiki-introduktionskurs

I enlighet med TDB04 ges enkel introduktion för att få fart på wiki-användningen.

 • Planerad att ges:
  • TDB: 8 juni 2004 (tisdagsseminarium) bokat med Henrik B
  • Uppskjutet pga bortavaro. Nytt datum inom kort (skrivet 040620)
  • Tas upp efter systemtekniks reglerlabb är under kontroll (040825)
  • Ges för TDB 050301 - genomfört enligt plan.
  • Gavs ytterligare en gång i mars.
  • Finns nu i form av PDF på wiki-hjälpsodan.
 • Klart 050312.
 • Huvudansvarig: Hans

Ärendehantering

Ärenden till systemadministratörerna skall loggas och hanteras bättre, smidigare och effektivare än idag. Detta blir även bas för att bättre kunna uppdatera webbsidan med svar på vanligt förekommande frågor.

 • Planerad introduktion: november 2004 (uppskjutet från maj, september)
 • Lägesrapport: 30 april 2004 - installation ej klar, men introduktionsdatum kvarstår
  • Enkelt konfigurerad RT skall vara i drift före jul (041214)
 • Ny plan: Använd bugzilla i samarbete med Wikiutvecklarna.
  • Testdrift av bugzilla påbörjad 050221.
  • demonstrerad för TDB under wikidemonstration 050301.
 • Information i LäsIT om full drift 050410.
 • Huvudansvarig: Hans

E-postlisthanterare

För modern hantering av e-postlistor, installeras en server där användarna enkelt kan administrera institutionens listor.

 • Basinstallation: i drift, gamla listor flyttas succesivt över
 • klart: december 2004 (från oktober)
  • Huvudansvarig: Jan
  • Avvaktar e-postutredning
  • Grupp: E-post
  • Prioritet: normal
  • Klart maj 2005

Byte av gamla skrivare

Utbyte av gamla skrivare och omflyttning så att de nya srkivarna hamnar där vi har mycket utskrifter.
(Lägre sidkostnad och dubbelsidig utskrift).

 • Huvudansvarig: Joel
  • Grupp: skrivare
  • Prioritet: hög
 • Klart: 20050228
 • Val av produkt (HP, Xerox eller Lexmark): HP LJ4250dtn vald, baserad på pris, inbyte av äldre skrivare, sidpris och att IT-stöd lovat hålla med reservdelar.
  • Skrivarna levererade.
  • Märkning och konfiguering klar 050510
  • Utplacering och fastlåsning klar 050510
  • 050516 Konfigurering och drifttagning av 1249, 1413, 1124, 2106, 2306, 2326 klar. Ev. 1349. HF
  • 050523 Problem med felaktiga skrivardrivrutiner.

Inventering 2005

 • Genomför inventering baserat på nyinköp under året, årets utdrag från ekonomiavdelningen samt fjolårets inventering.
  • Grupp: Ekonomi
  • En stor inventering av institutionens inköp av datorer och kringutrustning är slutförd.
  • Vi hoppas att det kommer i fortsättningen bli lättare inventera nästa gång.
  • Huvudansvarig: Tord
  • Prioritet: normal

Kursstart 2005

 • Fördelning av extrahjälp vid terminsstarten
 • Organisation gentemot ITS så vi får nödvändig kontoinfo mm
 • Genomgång av vad som skall stå på checklistan till lärare
 • Ansvar för att vi får in information om vilka programvaror som behövs i god tid innan kursstart
 • Få igenom att StarOffice förespråkas och finns tillgänglig i samtliga labbsalar. Dokumentation!
  • Huvudansvarig: Jan
  • Medlemmar: Jan, Henrik, Karolina
  • Länk (endast för datordrift): Kursstart
  • Klart: terminsstarten hösten 2005
  • Prioritet: hög
 • 050502: Genomgång av uppgifter, skissat på förslag till vissa uppgifter. Karolina, Jan, Henrik
 • 050510: Möte om diverse inför kursstarten med Stefan Pålsson och Anna Sandström. Karolina, Jan, Henrik
 • 050512: Möte med Joel, Stefan och Anna ang. val av desktopmiljö inför kursstarten. Jan, Henrik.
 • 050825: Konton för de nya studenterna skapade efter vissa problem. Rutinerna mot IT-stöd måste ses över till nästa termin.
 • 050829: Rullande schema för joursystem aktivt. Fungerar bra hittills.
Uppdaterad  2006-01-17 17:13:09 av Joel Fredrikson.