Institutionen för informationsteknologi

Avslutade projekt 2006

Projekt Klart
Trådlöst nät
Uppgradering av serverarna för Ekonomikum
Flytt av CBA till hus 2
DIS-servrar 060109
Labbsal 1312 060502
Videoprojektorer
Staroffice

Nytt trådlöst nät

Ett nytt trådlöst nät för hela IT ersätter det nuvarande.

 • Huvudansvarig: Joel
 • Grupp: nätverk
 • Prioritet: normal
 • Klart: Mars 2006
 • Testkörning i hus 2 & 4 i månadsskiftet jan/feb.
  • Nya basstationer monterade i hus 1 & 2 för testning.
  • 050510 Problem pga Cisco har köpt upp vår leverantör. Per Lindgren (UADM) förhandlar. David är beredd att fortsätta installationen redan i sommar om förhandlingarna blir lyckade.
 • Installation färdig i samtliga IT-inst. byggnader (juli 2005).
  • Inloggning sker med UpUnet-konto.
  • Teknisk lösning för utskrifter från trådlöst nät är under planering (augusti 2005).
  • Märkning av uttagen för en del radiolansuttag. Viktigt ty 48 volt i kabeln. (Snarast)
  • Klart. Dock osäkert om märkningen är genomförd till 100%

Ekonomikum-servrar

Uppgradering av intendenten och r3 på ekonomikum.

 • Huvudansvarig: Joel
 • Grupp: externa uppdrag
 • Prioritet: låg
 • Klart: 200561201
 • Backup-rutiner:
 • Intendenten kör nu Solaris 10.
 • Att anse som klart och övergång till dagliga driftsrutiner

Flytt av CBA till hus 2

 • Huvudansvarig: Joel
 • Prioritet: hög
 • Klart: 20061017
 • Flytt av nät 130.238.146 och 130.238.150
  • Nät 130.238.146 nerlagt (Olle 20060920)
  • Sekundering av cb.uu.se och 150.238.130.in-addr.arpa på dns.it.uu.se (Joel 20060920)
  • Hans W bokad för flytten den 17/10. (Joel 20060928)
  • VLAN 547 tilldelad till 130.238.150.0, namn CBA0547. (Joel 20060928)
  • Konfigurera switchar på plan 1, hus 2. (Joel 20061016)
  • Sätt upp DHCP centralt för nät 130.238.150.0. (Joel 20061016 förberett)
  • Uppdatera firewall-inställningarna för det nya nätet. (Joel 20061016)
  • Konfigurera 130.238.150.0 på routern. (Joel 20061017)
  • En av switcharna på plan 1 har en fallerad fläkt, rengör och byt fläkten. (Joel 20061016)
 • Flytt av servrar till serverhall i hus 4
  • Begärt kort-access till Olle. (Joel 20060928, inväntar svar)
  • Ta bort gamla maskiner i hyllan. (Henrik 20061016)
  • CBA0547 inkopplad i hallen. (Joel 20061017)
  • Gb-anslutning till servern. (Joel 20061017)
  • KVM ?

Staroffice

Installera starroffice i PC-labben

 • Huvudansvarig: Henrik
 • Grupp: Labbmiljö
 • Prioritet: hög
 • Klart: sommaren 2006
 • Länk (endast för datordrift): staroffice
 • avvaktar nya versionen 050502
 • Testinstallation på Labb PC med Staroffice 7 klar och fungerar 050601.
 • Avvaktar OpenOffice 2.0 BETA som är mer lik Staroffice 8 som vi vill ha igång innan terminstart.
 • Ikon/enkel startmöjlighet under solaris
 • Mallar skall fungera under staroffice; påtryckning till uadm, även ledningsgruppewn skall ta ansvar för sådan påtryckning
  • 050503 Hans har meddelat ledningsgruppen. Hans har kontaktat Per Lindgren, Lars-Elve Larsson och Åke Johansson för att få till förändring i mallarna.
  • 050510 Ulla Myhrman och Ewert Bengtsson informerade via ledningsgruppen
 • Genomgång av om vi skall ha officelicens kvar (om vi alls får ha den kvar)
  • MS Office på en labb PC betalas per maskin: Idag 608:- / maskin. Staroffice är gratis. 050510
  • 050516 E-postkonversation med Anna, Åke, Ewert B, Ulla M m.fl. utmynnar i diskussion om hur mallar skall anpassas till staroffice.
  • I mitten av september 2005 kommer v.8. Projektet vilar till dess.
  • Första testerna av Staroffice 8 påbörjade. (051006)
  • I och med uppgraderingen av PC-labbet i sal 1312 kommer StarOffice 8 bli det enda installerade Officepaketet. 060221
  • Beslut fattat och genomfört att vi fortsätter köra MS Office parallellt med StarOffice i våra PC-salar.
 • Klart såvida det inte anses vi skall pusha för vidare stöd från centralt håll angående att dokumentmallar även skall vara StarOffice kompatibla.

Videoprojektorer

Inköp och installation av fasta videoprojektorer i ett antal föreläsningssalar.

 • Huvudansvarig: Anders
 • Grupp: Inköp
 • Prioritet: Hög
 • Besök på Ångström för att studera en redan gjord projektorinstallation som lärarna är nöjda med (2005-09-??)
 • Kontakt med Zander & Bringholm, samma leverantör som Ångström anlitat
 • Besök av leverantören hos oss (2005-10-17)
 • Beslut om inköp av projektorer till fem salar, varav två med ljudanläggning
 • Installation (klart 2005-12-??)
 • Test och leveransgodkännande (2006-01-??)
 • Komplettering av anslutningskablar (klart 2006-02-01)
 • Dokumentation och meddelande i LäsIT (2006-02-02)
 • Framdragning av datanätkabel
 • Åtgärda fastsättning av fjärrkontroll för projektorn i 2446
 • Dokumentation (Kortfattat bruksanvisning) utlagd i varje sal
 • Projektet avslutat.

DIS-servrar

Avveckling av gamla servrar på informationsvetenskap och driftsättning av nya.

 • Huvudansvarig: Joel
 • Grupp: externa uppdrag
 • Prioritet: låg
 • Klart: 20041231
 • Inköp av nya servrar: klart
 • Driftsättning: klart
  • Flytt av filer från argo: alla flyttade.
  • Flytt av filer från ida: alla flyttade.
  • Argo terminerad.

Labsal 1312

Byte av datorerna i labsal 1312.

 • Huvudansvarig: Henrik
 • Grupp: PC+Inköp
 • Prioritet: normal
 • Klart: Snarast
 • Hårdvaran beställd. Utbyte kommer att ske så fort leveranser sker. Vi får dem som delleveranser för maskinen i fråga är så ny som produkt att den lanserades först 060204. 060221
 • Nya 1312 är i drift. Dock med de gamla skärmarna fortfarande byts ut 5/4 (servicedagen).
 • Trassel med Ghostning. Uppgraderar Ghostserver till version 8.3 samt uppgraderar OS till Windows2003Server. (060306) Klart.
  • Fungerar nu utmärkt i 1312&1313. Trassel kvarstår i 2315. Drivrutin eller Switch som krånglar är under utredning.
  • Labbsal 1312 i full drift, även med OFFICE2003 enligt önskemål från Matematikum mfl. 060502

Krav:

Uppdaterad  2006-11-20 15:22:05 av Joel Fredrikson.