Institutionen för informationsteknologi

Scanna till gemensam filarea samt mailfunktion på kopiatorerna

  • Ledare: Karolina
  • Medarbetare: Anders
  • Startdatum: 20120201
  • Måldatum:

Kravspecifikation

  • Alla skall kunna scanna till en gemensam filarea från de Ricoh-skrivare som har scannerfunktion.
  • Inscannade filer skall vara åtkomliga från institutionens unix-system och via Samba.
  • Filarean skall rensas per automatik med jämna mellanrum.
  • Det skall vara lätt att scanna till filarean (inloggningsinformation, sökväg till filarean etc skall vara förinställda (och låsta) på skrivaren).

Delmoment

Moment Status Anteckningar
Sätta upp filarean Pågående
Dela ut filarean via Samba Pågående
Konfigurera skrivarna Pågående
Sätta upp funktion för rensning av filarean
Dela ut och montera filarean i Solaris-systemet
Skriva användardokumentation
SMTP på interna nätet på kopiatorerna Pågående

Rapporter

När Vem Vad
20140425 Karolina Installationskrav på mailfunktion SMTP på kopiatorer pågår
20120215 Karolina Scannerfunktionen testad till befintlig filarea på Void (via Samba)
20120301 Karolina Filsystem av typen ZFS skapat på Ares. Utdelat och monterat på Void under /it/scan
20120315 Karolina Samba-share skapad på Void för /it/scan: \\Void.it.uu.se\scan
20120320 Karolina Provat att scanna från två olika skrivare till \\Void.it.uu.se\scan
20120329 Karolina Provat att låsa adressboken på en av skrivarna

Slutrapport

Övriga anteckningar

Uppdaterad  2014-04-25 14:41:47 av Tord Nordling.