Institutionen för informationsteknologi

Uppdragskommunikation

Framtagning av mall och rutiner för överlämnande av uppdrag till datordriftgruppen.

  • Ledare: Anders
  • Medarbetare:
  • Startdatum: 2008-09-29
  • Måldatum: 2008-11-05
  • Beror av:

Kravspecifikation

Klargör vilka vägar och på vilka villkor som datordriftgruppen tar emot uppdrag från interna respektive externa användare. Beskriv i form av en mall vilken information som behöver lämnas tillsammans med olika typer av uppdrag. Gör denna mall tillgänglig för uppdragsgivarna.

Delmoment

Moment Status Anteckningar
Mall
Rutiner

Rapporter

När Vem Vad

Slutrapport

Projektet är ännu ej avslutat.

Övriga anteckningar

Uppdaterad  2008-10-01 15:54:37 av Anders Andersson.