Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Att söka till senare del av kandidatprogrammet i datavetenskap

Ansökan till senare del av ett program är att söka direkt till en senare termin än den första (ansökan till programmets start görs genom antagning.se).

Det finns en blankett för ansökan till senare del, som du kan få av studievägledaren för programmet tillsammans med en preliminär bedömning av din bakgrund och vilken termin du bör söka till. Blanketten skickas sedan till institutionen där programansvarig antingen tillstyrker eller avstyrker ansökan. Ansökan skickas sedan vidare till utbildningsledare på fakultetsnivå som fattar det formella beslutet.

Bedömningen är individuell och beror på vad du läst tidigare och framför allt hur lik eller olik din tidigare utbildning är med programmets innehåll, terminerna före den du söker till. Du behöver helt enkelt passa in: du ska kunna läsa samma kurser som dina nya studiekamrater, och vid programmets slut ha samma kunskaper som dem. Därför är det bra om du börjar med att titta på kandidatprogrammets innehåll och själv funderar på om det du har läst tidigare motsvarar programmets kurser:

De vanligaste stötestenarna är brist på matematik, eller att man läst inledande programmeringskurser bara i imperativa eller objektorienterade språk (C, C++, Java, etc), istället för funktionella språk (SML, Haskell, Lisp, etc). Kandidatprogrammet börjar med Haskell. Imperativa och objektorienterad språk kommer först i årskurs 2.

Rekommenderade kurser

Bedömningen av en ansökan är som sagt individuell, så det är svårt att definiera generella regler och krav. Men för att kunna bli antagen (det beror förstås också på om det finns lediga platser) bör du ha läst följande kurser (eller motsvarande) för ansökan till respektive termin.

Syftet med de här rekommendationerna är, förutom att informera dig som student, att underlätta för studievägledaren att ta fram en individuell studieplan för att fylla igen hålen i din bakgrund. Det kan därför hända att en kurs som krävs för antagning till en viss termin, inte krävs för antagning till terminen efter, eftersom den råkar gå att läsa då inom programmet. (Vilka kurser som ges när kan variera från år till år; vi försöker hålla detta dokument i synk.)

Ansökan till termin 2 (vårtermin årskurs 1)

Antagning till senare del är endast möjlig för studenter på Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet, eftersom de samläser en stor och viktig kurs som går över terminsgränsen.

Ansökan till termin 3 (hösttermin årskurs 2)

 • 45hp varav minst 30hp datavetenskap
 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering, i funktionellt programmeringsspråk eller 120hp totalt inklusive grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering i andra språk.
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, samt Linjär algebra och geometri I.

Bra att dessutom ha läst: Algoritmer och datastrukturer 1 samt Datorarkitektur.

Ansökan till termin 4 (vårtermin årskurs 2)

 • 60hp varav minst 45hp datavetenskap
 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering inklusive funktionella, imperativa och objektorienterade språk.
 • Datorarkitektur, Algoritmer och datastrukturer I
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, samt Linjär algebra och geometri I.

Bra att dessutom ha läst: Automatateori, Envariabelanalys.

Ansökan till termin 5 (hösttermin årskurs 3)

 • 90hp varav minst 60hp datavetenskap
 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering inklusive funktionella, imperativa och objektorienterade språk, eller 120hp totalt inklusive grundläggande kurs och fortsättningskurs i imperativa och objektorienterade språk.
 • Kurser som innehåller projekt eller större grupparbeten.
 • Minst två av Algoritmer och datastrukturer 1, Datorarkitektur, Automatateori, Datakommunikation.
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, Linjär algebra och geometri I, Logik och bevisteknik.

Bra att dessutom ha läst: Operativsystem, Databasteknik, Människa-datorinteraktion, Sannolikhet och statistik, Envariabelanalys.

Ansökan till termin 6 (vårtermin årskurs 3)

 • 135hp varav minst 75hp datavetenskap
 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering inklusive funktionella, imperativa och objektorienterade språk,
 • Algoritmer och datastrukturer, Datakommunikation, Databasteknik, formella metoder (exempelvis Semantik för programmeringsspråk, eller Programmeringsteori).
 • Kurser som innehåller projekt eller större grupparbeten.
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, Linjär algebra och geometri I, Logik och bevisteknik samt Automatateori.
 • Samt vad som ytterligare krävs för att efter halva terminen uppfylla poängkraven för Examensarbete C i datavetenskap.

Bra att dessutom ha läst: Människa-datorinteraktion, Operativsystem, Sannolikhet och statistik.

Uppdaterad  2023-09-20 14:24:02 av Olle Gällmo.