Institutionen för informationsteknologi

Information om DV-kursvalet till höstterminen 2020

Dags att söka kurser inför höstterminen 2020.

Viktiga datum

  • 1 april 15.15: Kursvalsinformation inför H20.
  • Sista dag för ansökan är den 15 april. Ansökan öppnar igen, för efteranmälan till kurser (med några få platsberoende undantag), 15 juli.
  • Kontrollbeskedet som skickas ut någon gång april-juni är inte ett antagningsbesked, även om det står saker om din behörighet i det. "Obehörig" kan lika gärna betyda "ännu ej behandlad".
  • 9 juli skickas ett första antagningsbesked ut, som du måste svara på (senast 24 juli) för att behålla din plats på kurserna du antagits till! Uteblivet svar räknas som nejsvar, alltså.
  • 15 juli öppnar kurser igen, för sen anmälan (i mån av plats).
  • 24 juli är sista svarsdag.
  • Ett andra antagningsbesked skickas ut den 30 juli.
  • Höstterminen, dvs de flesta period 1-kurser, börjar den 31 augusti.

Hur går valet till?

Alla utbildningar vid universitet och högskolor i Sverige söks i en och samma anmälan, genom http://www.antagning.se. Skapa inte ett nytt konto där - då räknas du inte som programstudent! Logga istället in (övre hörnet) genom att välja Uppsala universitet i rullgardinsmenyn i inloggningsfönstret. Då kommer du in via den vanliga UpUnet-S-inloggningen (CAS).

Det är lätt hänt att man söker fel variant av en kurs, om man letar fram den på sitt namn. Sök på kursens anmälningskod istället, eller klicka helt enkelt på länkarna på sidan med anmälningskoder för DVk. Kursnamnen på sidan går direkt in i antagning.se och genomför en sökning på anmälningskod åt dig. Bara att lägga till i kundkorgen av valda kurser där sen, alltså. Men kom ihåg att logga in först, genom Uppsala universitet, annars kommer du inte att hitta alla kurserna på sidan! (vissa kurser är bara synliga för programstudenter)

Andra informationskällor som kan vara bra att känna till:

Det är ingen idé att söka en kurs du har varit registrerad på tidigare. Vill du gå om kursen handlar det om en så kallad omregistering och det kan inte göras förrän vid kursstarten, enklast genom epost till respektive institutions kansli - för IT-institutionen, för Matematiska institutionen. De kan i princip säga nej om kursen är full, men det är ovanligt i praktiken.

Om kursen du vill söka inte verkar finnas på antagning.se, börja med att kolla att du verkligen angav rätt anmälningskod och att du är inloggad som programstudent. Om du ändå inte hittar kursen, är det vanligaste skälet att du redan har för många poäng inom programmet för att fortfarande räknas som programstudent.

Vad händer om jag inte sökte före den 15 april, eller om jag glömde att svara på antagningsbeskedet?

Antagning.se stänger för ansökan till Uppsala universitets kurser den 15 april, men öppnar igen 15 juli. Först då kan du göra en efteranmälan, men hamnar då i en kö som beror på turordning/lottning, inte på meritordning. Du har inte längre platsgaranti på kurser som du annars skulle ha haft det på.

Om du sökte i tid, men glömde svara på antagningsbeskedet, kan du återaktivera din egen ansökan genom att logga in på antagning.se igen. Du hamnar nu i samma läge som om du hade missat deadline den 15 april, dvs du hamnar i en sämre kö och du kan inte längre åberopa platsgaranti. Men om kursen inte är full är det alltså ingen fara.

Hur många (och vilken typ av) kurser kan man söka?

Du kan söka hur många kurser (och program, för den delen) du vill, men du kan inte antagas till mer än 45hp per termin (dvs 150% sysselsättning).

Om du vill söka kurser utanför Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, som inte ingår i programmets studieplan, går det normalt inte att söka inom programmet. Sök som fristående istället i så fall (men går det att söka inom programmet är det oftast en fördel att göra det).

Du väljer kurser utanför den ordinarie studieplanen på egen risk! Tänk på att kandidatexamen kräver att du har tillräckligt många kurser i rätt ämne och på rätt nivå. (Examenskraven kan du läsa om i programmets utbildningsplan).

Anmärkningar om behörighet

Om du inte uppfyller förkunskapskraven för kurserna du sökt kan du bli nekad plats (även till kurser du annars skulle ha platsgaranti på). Men det är troligare att du blir antagen med en anmärkning att du måste visa att du uppfyller kraven vid kursstart. Har du fått en sådan anmärkning kontrolleras dina meriter igen vid kursstart. Studievägledare hör av sig om det fortfarande är problem med dina meriter då.

Exjobb?

Examensarbete (exjobb) söker man inte den vanliga vägen. Se http://www.it.uu.se/student/thesis_project/bachelor för information om detta. Om du inte är säker på att du kommer att göra ett exjobb bör du söka kurser också, genom antagning.se, för säkerhets skull. Det blir ett informationsmöte om exjobb i slutet av terminen, idag den 18 maj 10.15 genom Zoom.

Observera att exjobb numera måste starta vid en periodstart (när andra kurser startar).

Årskurs 3: Söka kurser eller program?

Vill du gå något av de nya programmen (Data Science eller Bildanalys) skulle du redan ha sökt dem. Deadline för ansökan var 15 januari.

Vill du gå något av institutionens gamla masterprogram men inte är helt säker på att du kommer att ha examen klar till hösten, är det bättre att söka 30hp kurser än att söka programmet, för att vara säker på att ha något att göra ifall kandidatexamen skulle bli fördröjd. Vänta med ansökan till programmet tills examen är klar. Du kan sen antingen göra en sen anmälan till programmet, om ansökan fortfarande är öppen då, eller söka till senare del av programmet, till period 2 eller till vårterminen.

Informationstillfällen om kursvalet

Det blir ett informationstillfälle om kursvalet den 1 april, 15.15. Pga Corona-situationen hålls mötet online, i Zoom. Inbjudningslänk: https://uu-se.zoom.us/j/285559714.

Uppdaterad  2020-05-18 07:46:18 av Johannes Borgström.