Institutionen för informationsteknologi

Information om DV-kursvalet till vårterminen 2020

Dags att söka kurser inför vårterminen 2020.

Viktiga datum

  • 1 oktober 15.15, sal 2446. Informationmöte om kursvalet för årskurs 1
  • 9 oktober 15.15, sal 1211. Informationsmöte om kursvalet för årskurs 2+3
  • Sista dag för ansökan är den 15 oktober. Ansökan öppnar igen, för efteranmälan till kurser (med några få platsberoende undantag), 13 december.
  • Kontrollbeskeded som skickas ut oktober-november är inte ett antagningsbesked, även om det står saker om din behörighet i det. "Obehörig" kan lika gärna betyda "ännu ej behandlad".
  • 9 december 15.15, sal 1111. Informationsmöte om examensarbeten
  • 10 december skickas ett första antagningsbesked ut, som du måste svara på för att behålla din plats på kurserna du antagits till! Uteblivet svar räknas som nejsvar, alltså.
  • 13 december öppnar kurser igen, för sen anmälan (i mån av plats).
  • 16 december är sista svarsdag
  • Ett andra antagningsbesked skickas ut den 19 december.
  • Vårterminens kurser börjar från den 20 januari.

Hur går valet till?

Alla utbildningar vid universitet och högskolor i Sverige söks i en och samma anmälan, genom http://www.antagning.se. Skapa inte ett nytt konto där - då räknas du inte som programstudent! Logga istället in (övre hörnet) genom att välja Uppsala universitet i rullgardinsmenyn i inloggningsfönstret. Då kommer du in via den vanliga UpUnet-S-inloggningen (CAS).

Det är lätt hänt att man söker fel variant av en kurs, om man letar fram den på sitt namn. Samma kurs kanske ges flera gånger per termin, men bara en av dem är i så fall avsedd för ditt program. Dessutom kan man råka söka en helt annat kurs med liknande namn. Sök på kursens anmälningskod istället, eller klicka helt enkelt på länkarna på sidan med anmälningskoder för DVk. Kursnamnen på sidan går direkt in i antagning.se och genomför en sökning på anmälningskod åt dig. Bara att lägga till i kundkorgen av valda kurser där sen, alltså. Men kom ihåg att logga in först, genom Uppsala universitet, annars kommer du inte att hitta alla kurserna på sidan! (vissa kurser är bara synliga för programstudenter)

Andra informationskällor som kan vara bra att känna till:

Det är ingen idé att söka en kurs du har varit registrerad på tidigare. Vill du gå om kursen handlar det om en så kallad omregistrering och det kan inte göras förrän vid kursstarten, enklast genom epost till respektive institutions kansli - för IT-institutionen, för Matematiska institutionen. De kan i princip säga nej om kursen är full, men det är ovanligt i praktiken.

Om kursen du vill söka inte verkar finnas på antagning.se, börja med att kolla att du verkligen angav rätt anmälningskod och att du är inloggad som programstudent. Om du ändå inte hittar kursen, är det vanligaste skälet att du redan har för många poäng inom programmet för att fortfarande räknas som programstudent.

Vad händer om jag inte sökte före den 15 oktober, eller om jag glömde att svara på antagningsbeskedet?

Du kan göra en sen anmälan, i mån av plats. Antagning.se stänger för ansökan till Uppsala universitets kurser 15 oktober, men öppnar igen 13 december. Först då kan du göra en sen anmälan, och hamnar då i en kö som beror på turordning/lottning, inte på meritordning. Du har inte längre platsgaranti på kurser som du annars skulle ha haft det på.

Hur många (och vilken typ av) kurser kan man söka?

Du kan söka hur många kurser (och program, för den delen) du vill, men du kan inte antagas till mer än 45hp per termin (dvs 150% sysselsättning). Blir det för många poäng stryks dina val nedifrån och upp, tills antalet poäng kommer ner till 45hp eller mindre.

Om du vill söka kurser utanför Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, som inte ingår i programmets studieplan, går det normalt inte att söka inom programmet. Sök som fristående istället.

Du väljer kurser utanför den ordinarie studieplanen på egen risk! Tänk på att kandidatexamen kräver att du har tillräckligt många kurser i rätt ämne och på rätt nivå. (Examenskraven kan du läsa om i programmets utbildningsplan).

Anmärkningar om behörighet

Om du inte uppfyller förkunskapskraven för kurserna du sökt kan du bli nekad plats (även till kurser du annars skulle ha platsgaranti på). Men det är troligare att du blir antagen med en anmärkning att du måste visa att du uppfyller kraven vid kursstart. Har du fått en sådan anmärkning kontrolleras dina meriter igen vid kursstart. Studievägledare hör av sig om det fortfarande är problem med dina meriter då.

Exjobb?

Examensarbete (exjobb) söker man inte den vanliga vägen. Se http://www.it.uu.se/student/thesis_project/bachelor för information om detta. Om du inte är säker på att du kommer att göra ett exjobb bör du söka kurser också, genom antagning.se, för säkerhets skull. Det blir ett informationsmöte om exjobb i slutet av terminen, den 9 december 15.15 i rum 1111.

Informationstillfällen om kursvalet

Det blir informationstillfällen om kursvalet för årskurs 1, den 1 oktober 15.15 i 2446, för årskurs 2+3 den 9 oktober 15.15 i rum 1211.

Frågor

Olle Gällmo, studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap

Uppdaterad  2019-10-09 16:37:30 av Olle Gällmo.