Institutionen för informationsteknologi

Kurser och anmälningskoder för DVk, höstterminen 2019

Här är en lista på ordinarie kurser inom DVk, plus några extra rekommenderade kurser.

Utöver detta kursutbud är alla kurser i utbildningskatalogen och många kurser inom andra program i princip valbara (som fristående student om inte annat). Speciellt kurserna inom masterprogrammet i datavetenskap borde (med enstaka undantag) vara av intresse (men tänk på att kurser på avancerad nivå kräver att man har tagit 120hp!). Många av dessa finns med under "Övrigt" nedan.

Samtliga ordinarie kurser har platsgaranti för DVk-studenter, givet att man uppfyller förkunskapskraven, söker dem i tid och kommer ihåg att svara på sitt antagningsbesked!

Ordinarie kurser i årskurs 2

Här är de ordinarie kurserna i årskurs 2. Det ser ut som om ni inte har något val, men givet att förkunskapskraven är uppfyllda kan ni i princip söka vad som helst. Det rekommenderas inte att frångå studieplanen (om det inte är för att läsa om något gammalt), men eftersom ni i princip kan göra det måste ni göra ett aktivt val av kurser för att institutionerna ska kunna planera sina kurser.

Några av er behöver kanske gå om någon kurs från årskurs 1. I så fall söker ni inte den här (det funkar inte). Prata med mig (Olle) istället.

Period 1

Period 2

(*) Beräkningsvetenskap och analys är en sammanslagen variant, specialgjord för DVk, av kurserna Envariabelanalys och Beräkningsvetenskap I som ges som separata kurser på många andra program. Envariabelanalys finns dock som alternativ (UU-10055 Envariabelanalys, 10hp, samma placering, alltså 5hp i period 2, 5hp i period 3), för den som vill gå kurser senare som kräver mer analys än Beräkningsvetenskap och analys innehåller. (Beräkningsvetenskap och analys ger exempelvis inte tillgång till Flervariabelanalys.) Läser man Envariabelanalys istället för Beräkningsvetenskap och analys, kan man läsa Beräkningsvetenskap I som separat kurs senare (lämpligen i årskurs 3).

Årskurs 3

I årskurs 3 finns en större möjlighet att välja annat än det som påbjuds nedan, men det sker i så fall på egen risk.

Period 1

Period 2

(*) Kursen Algoritmer och datastrukturer II kräver enligt kursplan Algoritmer och datastrukturer I men det kravet täcks (med råge) av kursen Programkonstruktion och datastrukturer från årskurs 1.
(**) Säkra datorsystem I är en kurs på avancerad nivå, dvs kräver 120hp. Det är ett ganska hårt krav, så därför finns också alternativet Linjär algebra II för den som inte har 120hp. Ett annat skäl att läsa Linjär algebra II istället, kan vara att det finns kurser i period 3 som kräver denna. En ny kurs i maskininlärning, bland annat.

Övrigt i årskurs 3

Här är en lista på andra rekommenderade kurser. Se också utbildningskatalogen. Men tänk på vad du gör om du söker något annat än det ordinarie utbudet inom DVk och prata helst med mig om det först. Det finns risk att du råkar välja bort dig från kommande intressanta kurser (eller jobb), om du inte tänker dig för. Se också upp med förkunskapskraven - att kurserna står listade här betyder inte att just du uppfyller det som krävs.

De flesta av nedanstående kurser ingår inte formellt i programmets studieplan. Många av dem går att söka inom programmet ändå (givet att de ges inom vår fakultet), men vissa kurser kan du bara söka som fristående student. Det är alltid bättre att söka inom programmet om det går.

Kontrollera förkunskapskraven! De flesta av nedanstående kurser är på avancerad nivå, dvs kräver minst 120hp!

Period 1

(*) Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling är ett nytt namn på kursen Programvaruteknik (kan inte samräknas i en examen) och är för DV egentligen tänkt läsas i period 3. Den ges även här i period 1, dock med större risk för schemakrockar.
(**) Modellering för kombinatorisk optimering är ett 5hp-alternativ till helterminskursen (nedan) Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering. De kan inte samräknas i en examen.
(***) Realtidssystem finns alltså i en 5hp-variant och i en 10hp-variant. Jag rekommenderar först och främst 10hp-varianten. Det är vanligt att studenter som påbörjat 5hp-varianten vill hoppa över till 10hp-varianten under kursens gång, vilket tyvärr inte alltid är möjligt då (för sent).

Period 2

(*) Nytt namn på kursen Universell design och utvärderingen - de kan inte samräknas i en examen

Helterminskurser

(*) Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering är ett helterminsalternativ till 5hp-kursen (i period 1) Modellering för kombinatorisk optimering. De kan inte samräknas i en examen.

Examensarbete

Funderar du på att göra examensarbete? Examensarbetet är visserligen en kurs det med, men den söks inte på vanligt sätt. Se IT-institutionens exjobbssida för mer information om exjobb.

IT-institutionens masterprogram

(*) Samarbete med flera universitet i Kina, Taiwan och Sydkorea
(**) Delat ansvar mellan Teknisk-naturvetenskaplig och Samhällsvetenskapliga fakultet

Ett annat masterprogram inom teknat-fakultet som kanske kan vara av intresse är UU-P1451 Masterprogram i industriell ledning och innovation

Frågor

Olle Gällmo, studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap

Uppdaterad  2019-04-10 13:53:56 av Olle Gällmo.