Institutionen för informationsteknologi

Kurser och anmälningskoder för DVk, vårterminen 2020

Här är en lista på ordinarie kurser inom DVk, plus några extra rekommenderade kurser. (Läs de generella anvisningarna om kursvalet först)

Utöver detta kursutbud är alla kurser i utbildningskatalogen och många kurser inom andra program i princip valbara. Speciellt kurserna inom masterprogrammet i datavetenskap borde (med enstaka undantag) vara av intresse (men tänk på att kurser på avancerad nivå kräver att man har tagit 120hp!).

Samtliga ordinarie kurser har platsgaranti för DVk-studenter, givet att man uppfyller förkunskapskraven, söker dem i tid och kommer ihåg att svara på sitt antagningsbesked!

Logga FÖRST in genom att välja Uppsala universitet i rullgardinsmenyn på inloggningssidan på antagning.se. Då kommer du in via den vanliga UpUnet-S-inloggningen (CAS).

Ordinarie kurser i årskurs 1 och 2

Här är de ordinarie kurserna i årskurs 1 och 2. Det ser ut som om ni inte har något val, men givet att förkunskapskraven är uppfyllda kan ni i princip söka vad som helst. Det rekommenderas inte att frångå studieplanen (om det inte är för att läsa om något gammalt), men eftersom ni i princip kan göra det måste ni göra ett aktivt val av kurser för att institutionerna ska kunna planera sina kurser.

Om du går i tvåan och behöver läsa om någon kurs från ettan, kan du inte söka den igen. Be om omregistrering vid kursstart istället.

Ordinarie kurser i årskurs 1

Period 3

Period 4

Ordinarie kurser i årskurs 2

Period 3

Period 4

(*) Systemdesign med ett användarperspektiv har ersatt de gamla kurserna Människa-datorinteraktion och Gränssnittsprogrammering I inom programmet. De kan inte samräknas i en examen.

Årskurs 3

Formellt är det bara i period 3 som åk3-studenter förväntas välja kurser, eftersom period 4 är reserverad för examensarbetet. I tabellen nedan finns ändå ett antal rekommenderade kurser i period 4, för den som av olika skäl vill vänta med examensarbetet. (Examensarbetet söks inte genom antagning.se, se IT-institutionens exjobbssida för mer information om exjobb.)

De flesta av nedanstående kurser är på avancerad nivå, dvs kräver 120hp, och de flesta har dessutom specifika krav som du kanske inte uppfyller. Så, se upp med förkunskapskraven!

Period 3

(*) Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling hette tidigare Programvaruteknik. De kan inte samräknas i en examen.

Period 4

(*) Gränssnittsprogrammering II kräver formellt Gränssnittsprogrammering I, men DVk-kursen Systemdesign med ett användarperspektiv (årskurs 2) ger samma behörighet.

Helterminskurser

(*) Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning är ett nytt namn på den tidigare kursen Maskininlärning. De kan inte samräknas i en examen.

Examensarbete

Funderar du på att göra examensarbete? Examensarbetet är visserligen en kurs det med, men den söks inte på vanligt sätt. Se IT-institutionens exjobbssida för mer information om exjobb.

Frågor

Olle Gällmo, programansvarig och studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap

Uppdaterad  2019-10-01 09:29:46 av Olle Gällmo.