Institutionen för informationsteknologi

Kurser och anmälningskoder för DVk, höstterminen 2020

Här är en lista på ordinarie kurser inom DVk, plus några extra rekommenderade kurser.

Utöver detta kursutbud är alla kurser i utbildningskatalogen och många kurser inom andra program i princip valbara (som fristående student om inte annat). Speciellt kurserna inom masterprogrammet i datavetenskap borde (med enstaka undantag) vara av intresse (men tänk på att kurser på avancerad nivå kräver att man har tagit 120hp!). Många av dessa finns med under "Övrigt" nedan.

Samtliga ordinarie kurser har platsgaranti för DVk-studenter, givet att man uppfyller förkunskapskraven, söker dem i tid och kommer ihåg att svara på sitt antagningsbesked!

Ordinarie kurser i årskurs 2

Här är de ordinarie kurserna i årskurs 2. Det ser ut som om ni inte har något val, men givet att förkunskapskraven är uppfyllda kan ni i princip söka vad som helst. Det rekommenderas inte att frångå studieplanen (om det inte är för att läsa om något gammalt), men eftersom ni i princip kan göra det måste ni göra ett aktivt val av kurser för att institutionerna ska kunna planera sina kurser.

Några av er behöver kanske gå om någon kurs från årskurs 1. I så fall söker ni inte den här (det funkar inte). Prata med mig (Olle) istället.

Period 1

Period 2

(*) Envariabelanalys ersätter DVk-varianten Beräkningsvetenskap och analys. De kan inte samräknas i en examen.

Årskurs 3

I årskurs 3 finns en större möjlighet att välja annat än det som påbjuds nedan, men det sker i så fall på egen risk.

Period 1

Period 2

(*) Kursen Algoritmer och datastrukturer II kräver enligt kursplan Algoritmer och datastrukturer I men det kravet täcks (med råge) av kursen Programkonstruktion och datastrukturer från årskurs 1.
(**) Säkra datorsystem I är en kurs på avancerad nivå, dvs kräver 120hp. Det är ett ganska hårt krav, så därför finns också alternativet Linjär algebra II för den som inte har 120hp. Ett annat skäl att läsa Linjär algebra II istället, kan vara att det finns kurser i period 3 som kräver denna.

Övrigt i årskurs 3

Här är en lista på andra rekommenderade kurser. Se också utbildningskatalogen. Men tänk på vad du gör om du söker något annat än det ordinarie utbudet inom DVk och prata helst med mig om det först. Det finns risk att du råkar välja bort dig från kommande intressanta kurser (eller jobb), om du inte tänker dig för. Se också upp med förkunskapskraven - att kurserna står listade här betyder inte att just du uppfyller det som krävs.

De flesta av nedanstående kurser ingår inte formellt i programmets studieplan. Många av dem går att söka inom programmet ändå (givet att de ges inom vår fakultet), men vissa kurser kan du bara söka som fristående student. Det är alltid bättre att söka inom programmet om det går.

Kontrollera förkunskapskraven! De flesta av nedanstående kurser är på avancerad nivå, dvs kräver minst 120hp!

Period 1

(*) Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling är för DV egentligen tänkt läsas i period 3. Den ges även här i period 1, dock med större risk för schemakrockar.
(**) Modellering för kombinatorisk optimering är ett 5hp-alternativ till helterminskursen (nedan) Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering. De kan inte samräknas i en examen.

Period 2

(*) Icke-exkluderande design och utvärdering har tidigare hetat Universell design och utvärdering - de kan inte samräknas i en examen.
(**) Realtidssystem finns alltså i en 5hp-variant och i en 10hp-variant. Jag rekommenderar först och främst 10hp-varianten. Det är vanligt att studenter som påbörjat 5hp-varianten vill hoppa över till 10hp-varianten under kursens gång, vilket tyvärr inte alltid är möjligt då (för sent). Notera att båda kurserna har bytt period - de gick tidigare i period 1.
(***) Statistisk maskininlärning har flyttat från period 3 till period 2. Det är för närvarande lite oklart om kursen överlappar med DVk-kursen Introduktion till maskininlärning, men Statistik maskininlärning är hur som helst ett alternativ för dig som inte gått DVk-kursen.

Helterminskurser

(*) Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering är ett helterminsalternativ till 5hp-kursen (i period 1) Modellering för kombinatorisk optimering. De kan inte samräknas i en examen.

Examensarbete

Funderar du på att göra examensarbete? Examensarbetet är visserligen en kurs det med, men den söks inte på vanligt sätt. Se IT-institutionens exjobbssida för mer information om exjobb.

IT-institutionens masterprogram

(*) Samarbete med flera universitet i Kina, Taiwan och Sydkorea
(**) Delat ansvar mellan Teknisk-naturvetenskaplig och Samhällsvetenskapliga fakultet

I höst startar också två nya masterprogram:

Men för dessa har sista sökdatum redan passerat, 15 januari.

Frågor

Olle Gällmo, studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap

Uppdaterad  2020-04-01 08:56:40 av Olle Gällmo.