Institutionen för informationsteknologi

ACSD Resurser och länkar

Kompletterande material från nätet om ACSD och angränsande områden. Vissa länkar är bara tillgängliga från datorer i Uppsala universitets nät.

Människa-datorinteraktion allmänt

 • HCI Bibliography, Human-Computer Interaction Resources - Litteraturdatabas och andra länkar.
 • HCIRN - Human-Computer Interaction Resource Network.
 • Usability Glossary - ordbok med MDI-termer.
 • Useit.com - Jakob Nielsens webbplats om användbar IT. Jakob Nielsen är en av de få användbarhetsexperter som gjort sig känd utanför ämnesområdet. Han är en förespråkare för usability engineering. Useit.com innehåller många artiklar om framför allt användbarhet på webben.
 • Usability Net. UsabilityNet is a project funded by the European Union to provide resources and networking for usability practitioners, managers and EU projects.

Organisationer som sysslar med MDI

 • NITA - Nationellt IT-användarcentrum. Mötesplats för IT-användarfrågor.
 • STIMDI - Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening För Människa-Datorinteraktion.

Krav (requirements)

Användningsfall (use cases) & UML

Användbarhet & användningsfall

Generellt om användningsfall

 • Alistair Cockburns sida om användningsfall, systemutveckling och Agile. Mycket material.
  • UseCases.org Cockburns sida om användningsfall. Innehåller t.ex .mallar för användningsfall + artiklar och länkar].
  • Use Cases, Ten Years Later From their evolution, learn what to expect and how to better work with them by Alistair Cockburn.

Exempel på användningsfall

 • Use cases for example ATM system. Interaktivt exempel på användningsfall för en bankomat (både grafiskt i UML och skrivna användningsfall) av Russell C. Bjork

UML

Användningsfall kan även illustreras med UML-diagram (ingår ej i inlupp 2).

Verktyg för användningsfallsdiagram och UML

Förutom avancerade verktyg, t.ex. Microsofts Visio och Rationals produkter finns en hel del gratis- eller prova-på-program på nätet. Till exempel:

Essential use cases

Constantine & Lockwoods variant av användningsfall. Obs i inlupp 2 ska ni inte använda er av essential use cases, men det kan vara intressant läsning för det.

 • Essential Use Case Overview från The Official Agile Modeling Site
 • For Use. Direkt från källan - Constantine & Lockwoods egen sida om Usage-centered design och essential use cases.

Att arbeta i projekt, projektplanering

Svenska projektstyrningsmodeller

Några beskrivningar av projektstyrningsmodeller som är av mer säljande art, för inspiration och kritisk granskning.

GANTT-scheman

Systemutvecklingsprocesser och ACSD

ACSD

RUP - Rational Unified Process

Agile-processer och Extreme programming

ACSD & Agile


Tillbaka till kursens huvudsida

Uppdaterad  2008-02-20 18:04:01 av Jan Gulliksen.