Institutionen för informationsteknologi

Beräkningsvetenskap I, 5.0 hp

för civilingenjörsprogrammen i energisystem respektive miljö- och vattenteknik

Vt 2011, period 4

Denna nätplats innehåller material gällande kursen Beräkningsvetenskap I, 5.0 hp, vårterminen 2011, period 4, för de ovan nämnda utbildningsprogrammen. Basmaterialet finner du via länkarna i vänster marginal.

Kursen ges av Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.

Lärare: Jarmo Rantakokko (huvudlärare), Katarina Gustavsson, Kristoffer Virta och Josefin Ahlkrona

Nyheter

Här kommer t.ex. kompletterande kursmaterial och eventuella schemaändringar att läggas ut under kursens gång. Tag för vana att kolla anslagstavlan regelbundet!

Kompletterande information, exempelvis om dina resultat på obligatoriska uppgifter, lämnas via Studentportalen.

(2011-05-31) Tentan: Tentan på fredag är kl 14-17 på Bergsbrunnagatan 15, se [1]

(2011-05-24) Utvärderingen för kursen är nu öppen, logga in på [2] och fyll i utvärderingen.

(2011-05-18) Obs!: En sen schemaändring gällande ES 1a: Workout 3 flyttas från 20/5 10:15-12 till 23/5 kl 8:15-10, sal 1213.

(2011-05-12) Not: Tentamen kommer att vara målrelaterad, vilket innebär att vi vid examinationen kräver att målen är uppfyllda (och inte att ni når upp till en poänggräns). Målen finns beskrivna i länkarna i vänstermarginalen. Det som skiljer från en traditionell tentamen är rättningen, uppgifterna är av samma karaktär som tidigare. Exempel på gamla tentor finns också i vänstermarginalen under länken Examination (den senaste tentan 2011-03-08 var målrelaterad).

(2011-05-07) Obs!: Deadline 2 är en strikt deadline, dvs vi kommer inte att ta emot uppgifterna efter det utan ni får en annan uppgift att lösa istället. Eftersom vi går igenom lösningarna till miniprojekten så är det meningslöst att ni ska göra samma uppgift efter det.

(2011-05-05) Deadline för miniprojekt 2: Måndag 23 maj på respektive problemlösningspass 3. (ES 1b, lämna in miniprojekt 1 samtidigt som miniprojekt 2.) Miniprojekt 3 utgår som inlämningsuppgift men en lösning på problemet kommer att gås igenom på sista problemlösningspasset samt lösningarna på miniprojekt 1 och 2 kommer också att kommenteras.

(2011-05-02) Föreläsning 7: Programmering.pdf

(2011-04-13) Deadline för miniprojekt 1: Fredag 6 maj kl 15.00, inlämnas fack nr 46 på plan 2, hus 2, eller direkt till lektionsledaren i form av en papperskopia. (OBS, inga email).

(2011-03-31) Obs! Schemat är uppdaterat med nya lokaler etc. Kontrollera så att du har det senaste schemat.

(2011-03-24) Föreläsning 2: Matlab.pdf

(2011-03-23) Föreläsning 1: introduktion.pdf

(2010-01-21) Matlab för studenter. Vi har nu ett licensavtal som ger studenter rättighet att installera Matlab på sina privata datorer. Se information nedan och följ sedan länken [3]:

The Student-home-use license includes Matlab, Simulink and 14 toolboxes.
The installation-instruction (which also includes the activation-key required for installation) requires login with a valid UpUnet-S account.

Uppdaterad  2011-05-31 18:14:05 av Jarmo Rantakokko.