Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp

Vt 2012, period 3

Denna nätplats innehåller material gällande kursen Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, vårterminen 2012, period 3. I denna period samläses kursen av sju olika utbildningsprogram. Basmaterialet finner du via länkarna i vänster marginal.

Kursen ges av Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.

Lärare: Daniel Elfverson, Erik Lehto, Kristoffer Virta och Michael Thuné (kursansvarig lärare)

Nyheter

Här kommer kompletterande kursmaterial att läggas ut under kursens gång.

Tag för vana att kolla anslagstavlan regelbundet!

(2012-03-22) Lösningsanvisningar till tentamen 2012-03-09. Här hittar du lösningsanvisningar.

(2012-03-01) Lösningsanvisningar till de intensiva workout-uppgifterna. Här finner du lösningsanvisningar till några av de "intensiv"-märkta workout-uppgifterna.

(2012-02-27) Material från första föreläsningen i kurvanpassningsblocket.

Några OH-bilder

(2012-02-01) Plan och mål för föreläsningarna i kurvanpassningsblocket.

Föreläsning 1: plan, kunskapsmål
Föreläsning 2: plan, kunskapsmål

(2012-02-01) Plan och mål för föreläsningarna i Monte Carlo-blocket.

Föreläsning 1: plan, kunskapsmål
Föreläsning 2: plan, kunskapsmål

(2012-01-31) Lorentz attraktor exempelkod.

1: Högerled
2: Huvudprogram

(2012-01-31) Plan för sista föreläsningen i varje block. Den sista föreläsningen i varje block kommer att ägnas åt sammanfattning av blocket samt åt genomgång av gamla tentamensuppgifter med anknytning till blocket. I sista föreläsningen i ODE-blocket kommer jag också att visa hur tentamen i princip kommer att vara upplagd.

(2012-01-25) Läsanvisningar för tredje upplagan av läroboken. I kursplaneringsstencilen som delades ut vid första föreläsningen fanns läsanvisningar till lärobokens andra upplaga. Jag visste inte då att en del av kursdeltagarna hade hunnit köpa den ganska nyutkomna tredje upplagan av läroboken. Nu har jag uppdaterat kursplaneringsdokumentet med läsanvisningar för tredje upplagan.

(2012-01-21) Planer och mål för föreläsningarna i ODE-blocket.

Föreläsning 1: plan, kunskapsmål
Föreläsning 2: plan, kunskapsmål
Föreläsning 3: plan, kunskapsmål
Föreläsning 4: plan, kunskapsmål

(2012-01-18) Material från introduktionsföreläsningen.

Kort översikt av kursinnehåll och -uppläggning
Kort repetition av Beräkningsvetenskap I
Ett exempel: simulering av fermentering
Matlab-filer till exemplet: fermenteringsanimering.m, f.m
Ett exempel: simulering av partikelrörelse
Matlab-filer till exemplet: brown.m, plot_trajectory.m, particleMC.m
Ett exempel: kurvanpassning till uppmätta dioxinvärden
Datafiler till exemplet: Scenario 1, Scenario 2

(2012-01-09) Inrapportering av godkända workout och miniprojekt. När du har blivit godkänd på en workout respektive ett miniprojekt, så kommer detta att rapporteras in som ett framsteg i Studentportalen och du kommer att se det när du loggar in i portalen. Du kommer också att se där om du har fått rest på en uppgift. Tag för vana att kolla dina framsteg i Studentportalen under kursens gång och kontakta lärare om det har blivit något fel i inrapporteringen.

(2012-01-09) Deadline för inlämning av miniprojektrapporter

Miniprojekt 1: 14 februari kl 18.00
Miniprojekt 2: 28 februari kl 18:00
Miniprojekt 3: genomförs och redovisas i samband med sista problemlösningspasset

Rapporterna ska inlämnas i pappersform i fack 49, som finns i korridoren på plan 2, hus 2, i IT-institutionens lokaler. Facket är märkt med "Beräkningsvetenskap" och "Michael Thuné". Granskade redovisningar hämtas i fack 55.

(2012-01-09) Deadline för inlämning av workout-lösningar. Den som deltar i ett workout-pass redovisar för läraren under passet. Den som inte deltar i workout-passet måste senast dagen därpå lämna skriftlig redovisning i fack nr 49, som finns i korridoren på plan 2, hus 2, i IT-institutionens lokaler. Facket är märkt med "Beräkningsvetenskap" och "Michael Thuné". Granskade redovisningar hämtas i fack 55.

(2011-12-22) Matlab för studenter. Vi har ett licensavtal som ger studenter rättighet att installera Matlab på sina privata datorer. Se information nedan och följ sedan länken [1]:

Uppdaterad  2012-03-22 14:13:34 av Michael Thuné.