UU/IT/Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp

Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp

för F och STS

VT 2012, period 4

Denna nätplats innehåller material gällande kursen Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, vårterminen 2012, period 4, för de ovan nämnda utbildningsprogrammen. Basmaterialet finner du via länkarna i vänster marginal.

Kursen ges av Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.

Tids- och lokalschema finns i TimeEdit.

Lärare:

Per Wahlund
Stefan Pålsson
Lina Meinecke

Nyheter

Här kommer kompletterande kursmaterial att läggas ut under kursens gång.

När nytt material finns att hämta, så kan det så småningom komma att meddelas här, och möjligtvis via kursens anslagstavla i studentportalen.

==================

(2012-05-15)
Sista datum för inlämning av Miniprojekt 3 är 31 maj.

==================

(2012-05-15)
Alternativa föreläsingsanteckningar till kurvanpassningsblocket finns här .

==================

(2012-04-20)
Sista datum för inlämning av Miniprojekt 2 är 11 maj.

==================

(2012-04-20)
Alternativa föreläsningsanteckningar till Monte Carlo-blocket finns här .

==================

(2012-03-29)
Kompendiet om Monte Carlo-metoder delades ut föreläsning 6. Man kan också läsa det här.

==================

(2012-03-29)
Observera att schemaläggaren har varit tvungen att ordna om tiderna för vissa lektioner och föreläsningar under vecka 15 - 17. Studera det nya schemat, (se länk ovan).

==================

(2012-03-23)
Sista inlämningsdag för Miniprojekt 1 är 18 april. Planerade sista dagar för de senare miniprojekten är 11 maj resp. 30 maj.

==================

(2012-03-20)
På problemlösingslektionen för Block1 visades fallstudie(helskärm), fallstudie(4 småsidor), epidemiSim.m och epidemiODE.m.

==================

(2012-03-20)
Alternativa föreläsningsanteckningar för ODE-avsnittet, ode1 och ode2, (ej visade på föreläsning).

==================

(2012-03-13)
Introduktionsföreläsningen tog bl.a. upp kursens struktur, de olika målen och betygskriterierna. En översikt finns här.

==================

(2012-03-13)
Matlab för studenter: Vi har nu ett licensavtal som ger studenter rättighet att installera Matlab på sina privata datorer. Gå hit för att få information om hur installationen görs.