UU/IT/Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp

Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp

för F och STS

VT 2013, period 4

Denna nätplats innehåller material gällande kursen Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, vårterminen 2013, period 4, för de ovan nämnda utbildningsprogrammen. Basmaterialet finner du via länkarna i vänster marginal.

Kursen ges av Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.

Tids- och lokalschema finns i TimeEdit.

Lärare:

Per Wahlund
Daniel Elfverson
Lina Meinecke

Nyheter

Här kommer kompletterande kursmaterial att läggas ut under kursens gång.

När nytt material finns att hämta, så kan det så småningom komma att meddelas här, och möjligtvis via kursens anslagstavla i studentportalen.

==================

(2013-06-05)
Den tentauppgift som inte hanns med på sista föreläsningen finns här.

==================

(2013-05-15)
Två MATLAB-funktioner för Newtons interpolationsmetod: newtint för interpolering, samt newteval för evaluering av polynomet. .

==================

(2013-05-15)
Alternativa föreläsingsanteckningar till kurvanpassningsblocket finns här .

==================

(2013-05-10)
Kompendiet om Monte Carlo-metoder delades ut föreläsning 7. Man kan också läsa det här.

==================

(2013-05-02)
Problemlösningslektioner inför Miniprojekt 2 har hållits. Senaste inlämingsdatum är 15 maj. Från en liknande kurs finns följande bildserie . OBS.: Deadline är för en annan kurs.

==================

(2013-04-23)
Alternativa föreläsningsanteckningar till Monte Carlo-blocket finns här .

==================

(2013-04-10)
För handskrivna föreläsningsanteckningar till tidigare instanser av denna (och andra) kurser, besök FUTF:s kurssida. Just för Beräkningsvetenskap II står att anteckningarna är gjorda 2010. Observera att ordningen kanske inte är exakt den som gäller innevarande kurs.

==================

(2013-03-28)
Sista dag för inlämning av Miniprojekt 1 är 22 april.
Preliminära slutdatum för Miniprojekt 2 och 3 är 15 maj resp. 5 juni.

==================

(2013-03-27)
På problemlösningspasset visades en fallstudie och exempelkod epidemiSim och epidemiODE .

==================

(2013-03-25)
Alternativa föreläsningsanteckningar för ODE-avsnittet, ode1 och ode2, (ej visade på föreläsning).

==================

(2013-03-20)
Introduktionsföreläsningen tar bl.a. upp kursens struktur, de olika målen och betygskriterierna. Här är en översikt.
En kort repetitionsöversikt över Beräkningsvetenskap I finns att läsa.

==================

(2013-03-18)
Matlab för studenter: Vi har nu ett licensavtal som ger studenter rättighet att installera Matlab på sina privata datorer. Gå HIT för att få information om hur installationen görs.