Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, för ES, K, Q, W, DvKand, FyKand och MaKand

Vt 2014, period 3

Denna nätplats innehåller material gällande kursen Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, vårterminen 2014, period 3, för civilingenjörsprogrammen i energisystem, kemiteknik, materialfysik, miljö- och vattenteknik och kandidatprogrammen i datavetenskap, fysik och matematik. Basmaterialet finner du via länkarna i vänster marginal.

Kursen ges av Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.

Lärare

ES och K: Elisabeth Larsson (kursansvarig lärare), Timofey Mukha och Simon Sticko

Q och W: Maya Neytcheva (kursansvarig lärare), Cecilia Håård och Simon Sticko

DvKand, FyKand, MaKand, fristående kurs: Lina Meinecke (kursansvarig lärare) och Daniel Elfverson

Nyheter

Här kommer kompletterande kursmaterial att läggas ut under kursens gång.

Tag för vana att kolla anslagstavlan regelbundet!

(2014-03-07) Nytt datum: Svar på frågor för Q2 & W2 den 2014-03-17, kl. 10:30-12:00, Ång/Polhemssalen.

(2014-02-14) Nytt datum: Handledning för Q2 & W2 den 2014-02-28, kl. 8:15-10:00, Ång/4006.

(2014-02-11) Lösningar till intensiv-uppgifterna i workout-häftet finns nu under workout-fliken i menyn.

(2014-02-11) Kompendiet om Monte-Carlo finns som pdf här.

(2014-02-07) Handledning for Q2 & W2 den 2014-02-10 ställs in. Vi försöker att hitta fillfälle senare.

(2014-01-18) Deadline för inlämning av miniprojektrapporter Notera att datumen är olika för olika undervisningsgrupper eftersom schemana inte är helt parallella.

Miniprojekt 1:
Q och W (Maya): 4 februari kl 23.00
Övriga grupper (Elisabeth och Lina): 9 februari kl 23.00
Miniprojekt 2:
Q och W (Maya): 23 februari kl 23.00
ES och K (Elisabeth): 27 februari kl 23.00
DvK, FyK, MaK, fristående (Lina): 2 mars, kl 23.00
Miniprojekt 3: genomförs och redovisas i samband med sista problemlösningspasset

Rapporterna ska inlämnas antingen i pappersform i postfack enligt nedan eller elektroniskt i studentportalen. Varje grupp lämnar in en rapport. Viktigt dock att det framgår vilka studenter som samarbetat så att alla blir reistrerade som godkända. Varje uppgift som lämnas in ska märkas med lärarens namn och grupp. Granskade redovisningar som inte delats ut hämtas i fack 51.

(2014-01-18) Deadline för inlämning av workout-lösningar. Den som deltar i ett workout-pass redovisar för läraren under passet. Den som inte deltar i workout-passet måste senast dagen därpå lämna skriftlig redovisning i postfack, som finns i korridoren på plan 2, hus 2, i IT-institutionens lokaler. Märk uppgifterna med grupp och lärarens namn. Vid skriftlig inlämning måste var och en lämna in även om man samarbetat under arbetet med att lösa uppgifterna.

(2014-01-18) Postfack De postfack där workouter och miniprojekt kan lämnas in och hämtas ut är nr 50 och nr 51 i korridoren på plan 2, hus 2, Polacksbcken.

(2014-01-10) Matlab för studenter. Vi har ett licensavtal som ger studenter rättighet att installera Matlab på sina privata datorer.
Instruktioner finns här: [1].

Uppdaterad  2014-03-07 09:01:15 av Maya Neytcheva.