Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Datorarkitektur I (distans) hösten 2009

Här hittar du information om kursen Datorarkitektur I distans som ges under hösten 2009.
ComputerHead.png

Kurskod Hp Läses av Kursplan
1DT016 7.5 FRI, DIST Kursplan
Lärare
Kursansvarig lärare på kursen är Karl Marklund. Lärare och handledare på kursen är Andreas Sandberg.
Ping Pong
All hantering av kursen, inklusive inlämningsuppgifter och föreläsningsanteckningar mm kommer att skötas via Ping Pong.
Behöver du hjälp med Ping Pong rekomenderas att du läser guiden hur du som student använder Ping Pong.
UpUnet-S-konto
Ett UpUnetS-konto är är en förutsättning för att kunna använda Ping Pong. Kontakta IT-stöd vid frågor om ditt UpUnet-S-konto. Du loggar in i Ping Pong med ditt UpUnet-S-konto.
Registrering
För att få tillgång till Ping Pong måste du vara registrerad på kursen.
Studentportalen
Kursen har även en sida i Studentportalen.
Schema
Eftersom det är en distanskurs träffas vi endast ett fåtal tillfällen för föreläsningar och handledning av inlämningsuppgifter:
Unix-konto
Vid träffarna kommer vi att arbeta med inlämningsuppgifterna i en av våra Unix-salar. För att kunna logga in behöver du ett fungerande Unix-konto. Får du problem med ditt Unix-konto vänder du dig till jourhavande systemansvarig rum P4118b.

Eftersom det är en distanskurs träffas vi endast ett fåtal tillfällen för föreläsningar och handledning av inlämningsuppgifter:

Dag Datum Tid Lokal Aktivitet
Fredag 25/9 13:15 - 15:00 P1345 Introduktion och kursstart
Fredag 25/9 15:15 - 17:00 P1412 Handledning
Fredag 11/12 13:15 - 17:00 P1345/P1412 Handledning
Fredag 18/12 13:15 - 15:00 P1345 Redovisning av uppgifter
Måndag 21/12 ej fastställt ej fastställt Tentamen
Schemat finns även i Time Edit.

Kursens mål enligt kursplanen:

Efter genomgången kurs skall deltagarna ingående kunna beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom styrenhet, primärminne, in- och utmatningssystem. Deltagarna skall kunna programmera i assemblerspråk.
Eller uttryck på ett annat sätt:
I denna inledande datorarkitekturkurs förklarar vi ordentligt hur en dator fungerar. Efter genomgången kurs kan du i princip gå och köpa en säck transistorer, bygga en dator och programmera den. Den grundläggande förståelsen är till nytta och nöje för alla som kommer att arbeta med datorer. Läs mer...

Kursens innhåll enligt kursplanen:

  • Von Neumannmodellen för datorsystem.
  • Maskininstruktioner och adressering.
  • CPU:n, pipeline teknik, styrenheten: mikroprogrammering.
  • Minnen, teknik och struktur.
  • In- och utmatning, avbrottssystem, direkt minnesaccess.
  • Yttre enheter och anpassningskretsar.
  • Assemblerprogrammering.
  • Orientering om alternativa arkitekturer.

Kursliteratur

Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface av David A. Patterson och John L. Hennessy.

4e upplagan 3e och omarbetade upplagan 3e upplagan
51xqBszpRDL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA240_SH20_OU01_.jpg 51Ww-FE48KL._BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg 51NupsAXZIL._BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg

Har du möjlighet att välja så passa på att köpa den nya 4e upplagan. Den tredje upplagan av boken finns i en reviderad version där bland annat ett appendix om MIPS-assembler som tidigare endast fanns på den medföljande CD-skivan nu finns med i den tryckta boken.

Läsanvisningar

Nedan följer läsanvisningar till den reviderade tredje upplagan:

Avsnitt Beskrivning
1.1 - 1.6, 1.8. Introduktion, bakgrund och översikt.
2.1 - 2.9 Instruktioner, Designprinciper mm.
3.1 - 3.4, 3.6 Representation av heltal (sign and magnitude & two's complement. Overflow, exceptions and Interrupts. Multiplikation av binära tal (hur funkar hårdvaran). Representation av flyttal.
5.1 - 5.4 Datapath ocn Control
5.5 Kan läsas mer översiktligt än 5.1 - 5.4, det viktiga är att förstå konceptet med "multicycle implementation".
5.6 Exceptions
6.1 - 6.6 Pipelining
7.1 - 7.3 Minneshiarkier (cahche)
8.1 - 8.2 Datalagring, "Dependability, Reliablility and Availability", Hårddiskar, RAID
8.4, 8.5 Input/Output-system, Data-bus mm.

Ett alternativ till kursboken kan vara Structured Computer Organization (5th Edition) av Andrew S. Tanenbaum.

51PAGENX36L._AA240_.jpg

  • Föreläsningarna kommer i första hand att vara upplagda efter den ordinare kursboken (Patterson och Hennessy) men det böra inte vara några problem att hitta motsvarande information i Tanenbaums bok.
  • Under kursen kommer vi lära oss att programmera MIPS-assembler och fördelen med den ordinare kurseboken är att den genomgående använder sig av MIPS. Vill du använda den alternativa kursboken har du säkert stor användning av detta kompendium: Assemblers, Linkers, and the SPIM Simulator".

Uppdaterad  2009-12-09 13:04:17 av Karl Marklund.