Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Datorarkitektur I hösten 2008

Här hittar du information om kursen Datorarkitektur I som ges i följande varianter:
ComputerHead.png

Kurskod Hp Läses av Kursplan
1DT016 7.5 EI, FRI Kursplan
1DT038 5.0 IT Kursplan
Lärare
Kursansvarig lärare på kursen är Karl Marklund.
Ping Pong
All hantering av kursen, inklusive inlämningsuppgifter och föreläsningsanteckningar mm kommer att skötas via Ping Pong.
Behöver du hjälp med Ping Pong rekomenderas att du läser guiden hur du som student använder PingPong.
UpUnet-S-konto
Ett UpUnetS-konto är är en förutsättning för att kunna använda Ping Pong. Kontakta IT-stöd vid frågor om ditt UpUnet-S-konto. Du loggar in i PingPong med ditt UpUnet-S-konto.
Registrering
För att få tillgång till PingPong måste du vara registrerad på kursen.

Kursens mål och innehåll enligt kursplanen:

Efter genomgången kurs ska studenterna ingående kunna beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom dess styrenhet, primärminne, in- och ut-matningssystem och deltagarna ska kunna skriva enkla program i assemblerspråk.

Eller uttryck på ett annat sätt:

I denna inledande datorarkitekturkurs förklarar vi ordentligt hur en dator fungerar. Efter genomgången kurs kan du i princip gå och köpa en säck transistorer, bygga en dator och programmera den. Den grundläggande förståelsen är till nytta och nöje för alla som kommer att arbeta med datorer. Läs mer...

Kursliteratur

Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface av David A. Patterson och John L. Hennessy.

51Ww-FE48KL._BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NupsAXZIL._BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg

Den tredje upplagan av boken finns i en reviderad version där bland annat ett appendix om MIPS-assembler som tidigare endast fanns på den medföljande CD-skivan nu finns med i den tryckta boken. Har du möjlighet att välja så passa på att köpa den reviderade versionen, annars går det lika bra med den "gamla" blå versionen.

Ett alternativ till kursboken kan vara Structured Computer Organization (5th Edition) av Andrew S. Tanenbaum.

51PAGENX36L._AA240_.jpg

  • Föreläsningarna kommer i första hand att vara upplagda efter den ordinare kursboken (Patterson och Hennessy) men det böra inte vara några problem att hitta motsvarande information i Tanenbaums bok.
  • Under kursen kommer vi lära oss att programmera MIPS-assembler och fördelen med den ordinare kurseboken är att den genomgående använder sig av MIPS. Vill du använda den alternativa kursboken har du säkert stor användning av detta kompendium: Assemblers, Linkers, and the SPIM Simulator".

Uppdaterad  2008-10-23 17:09:05 av Karl Marklund.