Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Datakommunikation DVP/FRI HT 2007 Period 2 (1dt014)

Snabblänkar: Schema | Laborationer | Intern information | Reflektioner

Välkommen till introduktionskursen i datakommunikation.

Här hittar du aktuell kursinformation, uppgifter och läsanvisningar. Kom tillbaka ofta för att hålla dig uppdaterad. Navigera dig fram i menyraden till vänster för att komma vidare.

Följande personer är ansvariga för denna kurs:

Vem? Var? Vad?
Erik Nordström P1422 Kursansvarig lärare, föreläsare
Thabotharan Kathiravelu P1457 Laborationsansvarig, jourhavande labhjälp

Nyheter

 • 19/12: Gör kursutvärderingen som finns online här: http://evaluering.ibg.uu.se/it
 • 12/12: Dugga 2 rättad. Resultat är inrapporterade i resultatsystemet. Statistik och exempellösningar finns på interna sidan. Alla poäng för reflektioner, grupparbeten och seminarier bör nu också vara inpetade i systemet (seminarie 2 dröjer dock då Lars-Åke ska ta hand om detta). Övningsuppgifter och duggor kommer att finns i dokumenthållare intill toaletterna, plan 4 hus 1, fr.o.m. 17/12. Vill man inte att andra ska kunna se ens resultat får man hämta ut uppgiferna hos Erik (rum 1422) innan dess.
 • 11/12: Övningsuppgifter rättade.
 • 10/12: Rättning av övningsuppgifter och dugga 2 är på gång. Borde vara klart denna vecka.
 • 5/12: Please note!! There is new CD .iso image available for Lab 5 on Lab 5 home page.
 • 3/12: Notera uppdaterade läsanvisningar för föreläsningen om nätverkssäkerhet.
 • 30/11: Grades of Lab 3 Available now.
 • 30/11: Note the changes in the deadline for Labs 4 & 5 !!.
 • 27/11: Uppgifter till övningspass 2 finns nu upplagda på de interna sidorna. Procentutdelning för grupparbeten 1 och 2 är nu registrerade.
 • 23/11: Grades of Lab 2 Available now.
 • 20/11: Resultat för Dugga 1 är nu tillgängliga via den interna delen av sidan. Där finner du också statistik för duggan. Din kopia av duggan kan du plocka upp under föreläsningar, grupparbeten eller seminarier (t.ex. 23/11). Resultat för grupparbete 1 och 2, samt övningspass 1 kommer tyvärr att dröja lite till.
 • 14/11: Grades of Lab 1 available now.
 • 13/11: Det var tidigare ett problem med ISO-filen för Snoop-labben. De som gör labben utanför schemalagd tid kan vara intresserade av att använda versionen som finns tillgänglig nu.
 • 12/11: Information och uppgifter för Övningspass 1 finns nu på den interna sidan.
 • 7/11: Ni kan nu via den interna sidan kolla era resultat och aktuella ställning i kursen.
 • 7/11: Notera att labbar ska lämnas in på engelska.
 • 6/11: Ämnen för seminarium 2 (kommunicerande applikationer) finns nu på den interna sidan.
 • 5/11: Kommentarer och poäng på era reflektioner från föreläsning 1 finns nu inlagt i reflektionssystemet. Har ni inte fått full poäng så har jag i regel kommenterat på vad ni bör förbättra. Saknar ni sådan kommentar så meddela då oss.
 • Det saknas fortfarande fyra studenter som kan presentera på seminariet 7/11. Om inga fler anmäler sig snart, så kommer fyra studenter slumpmässigt tilldelas uppgiften.
 • 31/10: Reflektionssystemet ska nu vara igång. Du kan just nu reflektera över de två senaste föreläsningarna. Kan du inte komma åt systemet, se nedan.
 • För att ni ska kunna skriva reflektioner och komma åt de interna sidorna behöver ni ett UpUnet-S-konto och en student-emailadress. För flesta som registrerats har vi redan den informationen, men finner ni att ni inte kan komma åt dessa sidor så maila informationen till oss.
 • Informationen om seminarier och grupparbeten har tydliggjorts på denna sida.
 • Tydliggörande av krav för betyg 5. Om detta var otydligt vid kursintroduktionen så finns exakt information här.
 • Registrering: Om ni inte var med på kursintroduktionen eller inte har registrerat er sen tidigare (på t.ex. Studentportalen), så uppmanas ni göra det snarast. Maila namn och personnummer till nedan angivna adress.
 • VIKTIG information till de som i framtiden eventuellt kommer att hoppa av kursen: Ni måste meddela IT-kansliet ([1]). Er registrering tas bort om avhoppet sker inom tre veckor. Senare avhopp noteras "Avbrott på kurs".
 • Kursstart, torsdag 25 oktober.

Jourtider och Hjälp

E-post till [2] når alla kurs- och laborationsansvariga. Vid förfrågningar använd denna adress och INTE våra personliga adresser.

Jourtider kommer att finnas enligt tabellen nedan. Vid dessa tider finns angiven lärare tillgänglig på sitt kontor för personlig hjälp. Om du behöver boka en tid utanför jourtiderna, eller har en förfrågan som kan svaras via e-post (vilket många frågor kan), var god använd adressen ovan - vi svarar som regel så snabbt som möjligt.

Datum Tid Vem Var Status
02 November, 2007 1000 - 1200 Thabo P 1457 X
07 November, 2007 1300 - 1500 Thabo P 1457 X
08 November, 2007 1100 - 1200 Thabo P 1457 X
15 November, 2007 1500 - 1700 Thabo P 1457 X
19 November, 2007 1300 - 1500 Thabo P 1457 X
22 November, 2007 1000 - 1200 Thabo P 1457 X
30 November, 2007 1000 - 1200 Thabo P 1457 X
03 December, 2007 1500 - 1700 Thabo P 1457 X
17 December, 2007 1500 - 1700 Thabo P 1457 X

PLEASE NOTE! Thabo will not be available in his office between 10 Dec -14 Dec, 2007.
Also note the changes in the deadline for Labs 4 & 5 !!.

Uppdaterad  2008-01-03 12:21:51 av Erik Nordström.