Uppsala University
Datakom III
ht 2005

Allmänt
  Kursbeskrivning
  Schema
  Nyhetsarkiv
  Kontaktinformation
  Presentationsdag
Seminarier
  Anmälan
Projektuppgift
  Beskrivningar
  Projektredovisning
Uppsatsuppgift
  Ämnen
  Anmälan handledarträff
  Redovisningstillfällen
Internt
  Grupper

Kursupptakt
  Kursregistrering
  Kursbrev

 
Datakommunikation III
Hösten 2005

060313 : Extern exjobb
Finns här: http://www.it.uu.se/research/group/core/generic_xjobb.pdf

060209 : Resultat och slutbetyg
Slutbetyg och betyg på uppsatser, projekt och hemuppgifter finns nu på kursens internsida. Observera att alla kursdeltagare har fått ett sifferbetyg.

051229 : Preliminära projektresultat
De preliminära projektbetygen är nu klara och införda i resultatsammanställningen.