Måndagen  den 24 oktober

Hej,

Detta brev skickas till dig som har ansökt om att få gå kursen Datakom III i studieperiod 3. Viktig information om kursupptakt följer nedan. Om du har några kompisar som du vet har för avsikt att gå kursen, kolla gärna att de också har fått denna information ifall de inte läser sin student-epost.

Datakom III är en kurs som till övervägande del omfattas av ett större grupparbete som består av antingen ett praktiskt projekt eller en uppsats. Upplägget är är den samma som för Datakommunikation II. Eftersom det är svårt att förutsäga hur fördelningen mellan projekt och uppsatser kommer att se ut kommer det att krävas en del i tid i början av kursen då det bildas grupper. När grupperna är bestämda måste eventuellt extra utrustning beställas och/eller ställas i ordning.

Allt detta tar tid, och tid är någonting man oftast har ont om när det gäller denna typ av projekt. Därför är det av stor vikt att du kommer till kursstarten:

  ***  KURSUPPTAKT SKER MÅNDAGEN DEN 31/10 KLOCKAN 10:15 I SAL P1211  ***

Vid detta tillfälle kommer vi att informera kort om kursens upplägg och de olika projektförslagen. Sedan får studenter som har för avsikt att följa kursen registrera sig och bilda grupper samt ange vilket projekt/uppsatsämne de önskar.

Kursboken är Mobile Communication Second edition (2003), Jochen Schiller, Addison-Wesley, ISBN 0 321 12381 6.


Om du inte kan närvara vid kursupptakten så måste du ta del av den information som står på kurshemsidan samt registrera dig och ingå i en grupp senast den 2/11 kl 16:00 (detta görs via hemsidan). Addressen till hemsidan är:

  http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/datakom3/ht05/

Observera att kurshemsidan fortfarande är under konstruktion, så en del av informationen kan fortfarande komma att ändras fram till och med den 31/10.

Om du har några frågor kring kursen eller kursupptakten så får du naturligtvis gärna höra av dig.


/Per Gunningberg
Kursansvarig lärare för Datakom III