Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Datakommunikation III

Forskningsnära avancerad projektkurs om trådlösa system

I Datakommunikation III erbjuds en seminarieserie samt avancerade projekt som ligger mycket nära den forskning som bedrivs inom datakom vid institutionen. Denna forskning, liksom denna kurs, har en tonvikt mot trådlös datakommunikation och då speciellt sensornät samt ad-hoc nätverk.Kursupplägget har stora likheter med kursen Datakommunikation II, som man ska ha läst innan denna kurs. Det innebär seminarier, muntliga presentationer samt ett projekt eller en uppsats på D-nivå.Sensornät De sensornät vi arbetar med består av små enheter som innehåller en eller flera sensorer och kommunicerar trådlöst med varandra. Då sensorer ofta har starkt begränsade resurser är det viktigt att ta hänsyn till effektivitet med avseende på exempelvis energikonsumtion och minnesåtgång. Detta är något som även påverkar de protokoll som implementeras i en sensor.
Trådlösa ad hoc-nät I ett trådlöst ad hoc-nätverk kommunicerar noder med varandra utan ett nödvändigt beroende av en existerande infrastruktur. Detta ställer speciella krav på routingprotokoll och adressering.CoRe-gruppen vid Uppsala Universitet har implementerat ett av de vanligaste routing-protokollen för ad hoc-nätverk och har dessutom utvecklat en testbädd. Förkunskaper: Grundkurs i datakommunikation, Datakommunikation II Kursmål: Att ge fördjupad förståelse för trådlös data-kommunikation och genomföra ett avancerat projekt eller en uppsats på D-nivå inom ett relaterat ämne.

Uppdaterad  2006-02-10 16:23:38 av Anneli Svensson.