Uppsala University
Datakommunikation
DV/MN

ht 2003

Allmänt
  Introduktion (läs detta!)
  Nyhetsarkiv
  Kontaktinformation

Kursmaterial
  Översikt, Läsanv.
  Laborationer
  Duggor
  Hemuppgifter
  Resultat
  Internt

 
Datakommunikation 1 DV/MN
hösten 2003

031127 : Resultat inrapporterade, Utvärderingen kommenterad
Nu har alla resultat jag i skrivande stund har tillgängliga rapporterats
in. Tentorna har kompletteringsrättats och kan hämtas ut från och med
fredagen den 28/11. När det gäller kursutvärderingen från DVP så finns kommentarer från mig på den [här].

I och med detta anses kursen vara avslutad. Studenter som har kvar komplettering av laborationer kommer att få dessa rättade och inrapporterade klumpvis i slutet av respektive termin.

031012 : Exempeltenta
Ett exempel på hur en tenta skulle kunna se ut finns nu här. Lösningen till denna exempeltenta kommer att gås igenom vid det sista föreläsningstillfället. Du som tänker komma på det tillfället rekommenderas att försöka göra tentan på egen hand innan föreläsningen för att få ut så mycket som möjligt av den.1069935499

031010 : Utökad deadline för nätverksprogrammeringslabben
Laboration 3, som handlar om nätverksprogrammering i en PtP-applikation har fått utökad deadline. Den nya deadlinen är 27/10.