Institutionen för informationsteknologi

Datakommunikation

[Upp | Schema | Föreläsning | Lab | Resultat | Länkar]

Delkursen startade onsdag 29 oktober, och avslutas med tentamen tisdag 16 december.

Nyheter

2004-08-05

Eftersom ingen har anmält sig till omtentan är den inställd av IT-kansliet.

2004-07-12

Vill du skriva omtenta i augusti? Den går 2004-08-18 kl 8-13 i Polacksbackens skrivsal. Anmälan via tentasystemet. Skicka dessutom epost till Jakob och tala om att du kommer att skriva tentan.

2004-03-04

Extra omtentatillfälle! Den som önskar får tenta datakom med NVP i period 3. Kontakta Jakob för detaljer.

2004-01-30

Omtentan är rättad. En tentamen blev godkänd, vilket framgår av resultatsidan. Rättade tentor finns att hämta hos IT-kansliet i hus 4. Nästa omtenta går i augusti.

2003-12-19

Tentor och uppgifter är nu rättade - se resultatsidan. Rättade tentor finns att hämta på IT-kansliet (Polacksbacken, hus 4, plan 2).

2003-12-18

Observera att OMTENTAMEN i datakommunikation är schemalagd den 12 januari kl 14-19 i Polacksbackens skrivsal (anmälan via tentamenssystemet).

2003-12-12

På begäran finns nu ytterligare en gammal tenta att pröva sina krafter på.

2003-12-12

Pekkas delar har fått något uppdaterade läsanvisningar samt fler OH-bilder och en del frågepekare till Kurose-boken. Kolla läsanvisningarna!

2003-12-02

Jag (Pekka) lyckades boka in fel dag från schemat in i kalender och försökte ha föreläsning idag (Tisdag) då den var igår (måndag). Ursäkta missen och att ni kom till en föreläsarlös föreläsning, very sorry!. Extra föreläsning inplanerad, se schema.

2003-12-01

Slides över Pekkas föreläsningar hittills från Kurose boken är nu uppe på sidan över föreläsningar. Läs även CDN artikeln från Pekka. Även uppdaterade Tanenbaum läsanvisningar.

2003-11-24

Läsanvisningarna till Tanenbaums bok för Bobs föreläsningar är nu uppdaterade.

2003-11-14

Nägra schemaändringar har genomförts som följd av schemaändringar i realtidskursen. Ändringarna har gjorts i vecka 49 (se schemasidan), då även en ersättningsföreläsning för den som missades p g a sjuk föreläsare har lagts in.

2003-10-23

Delkurssidan för datakommunikation är nu sjösatt! Precis som under OS-delkursen lönar det sig att titta in här regelbundet för att se vad som har hänt och vad som är på gång.

Vem är vem på kursen?

Klicka på namnen för kontaktinformation.

Tentamen

Skriftlig tentamen ges vecka 51.

Examination

För att bli godkänd på delkursen krävs godkänd inlämningsuppgift och godkända laborationsrapporter (se laborationssidan) samt godkänd tentamen. Betyg ges på skalan U, 3, 4, 5.

Fusk

Kopiering eller annat fusk på inlämningsuppgifter, laborationer och tentamen accepteras inte.

Uppdaterad  2004-08-06 09:55:51 av Jakob Carlström.