Institutionen för informationsteknologi

Schema

Schema för föreläsningar, laborationsgenomgångar, laborationer och tentamina i algoritmer och datastrukturer, operativsystem och datakommunikation (kommer senare) finns i studentportalen.

Uppdaterad  2003-10-03 15:53:14 av Jakob Carlström.