Department of Information Technology

Lab

Kursen innehåller en laboration. I den kommer ni att analysera Internettrafik på ett lokalt nät. Syftet är att använda och fördjupa de kunskaper som ni fått på föreläsningarna.

Laborationsmomentet kommer att betygsättas. Det innebär att ni måste slutföra det ni hinner med inom den avdelade tiden för laborationen.

Genie labsystem

Laborationen är baserad på Genie labsystem. Det är ett Linux-system som bootas från en CD-skiva och fungerar på de flesta PC-kompatibla datorer. Allt är färdigkonfigurerat på CD:n för laborationen.

Snoop Lab

I systemet skall ni göra laborationen Snoop. Instruktioner (på engelska) hittar ni här

Ni skall laborera i grupper av två studenter. Ni väljer själva er labkompis. Vi kommer inte att acceptera labrapporter från varken en student eller grupper större än två.

Förbered er genom att läsa instruktionerna innan ni kommer till ert labtillfälle. Det ger er mer tid för genomföra labben på ett bra sätt och att hinna med alla delar.

Ni väljer en av dessa tider.

Grupp 1, 15 Nov, 13-17, ITC 2315

Team # Namn 1 Namn 2
Team 1 Victoria Gabriella
Team 2 Emil Yama
Team 3 Anton Martina
Team 4 Julia Måns
Team 5 Sadia Albin
Team 6 Jonas Christopher
Team 7 Lisa Therese
Team 8 Caroline Alexander
Team 9 Magnus <namn>
Team 10 <namn> <namn>

Grupp 2, 18 Nov, 8-12, ITC 2315

Team # Namn 1 Namn 2
Team 11 Lisa Sandra
Team 12 Mattilda Johanna
Team 13 Rebecka Sofia
Team 14 Åsa Petra
Team 15 Fredrik Jim
Team 16 Lina Karl
Team 17 Elin Frida
Team 18 Filip Jesper
Team 19 Andreas Anna
Team 20 <namn> <namn>

Updated  2013-11-13 14:16:22 by Volkan Cambazoglu.