Department of Information Technology

Kurstillfällen --- Mindre justeringar kommer att ske under kursens gång

Datum Tid Plats Ämne Lärare Slajds Litteratur
28 okt 10:15-12:00 P2244 Kursinformation, Översikt Internet och distribuerade system Per Gunningberg Course Info. pdf and Internet pdf [Kurose and Ross] Ch.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, [Coulouris et al.] 1.1-1.5
30 okt 13:15-15:00 P2245 Tillämpningar Per Gunningberg Application Layer pdf [Kurose and Ross] Ch. 2.1-2.2, 2.5-2.6
5 nov 10:15-12:00 P1213 Transportlagret Per Gunningberg Transport Layer pdf [Kurose and Ross] Ch. 3.1-3.5
6 nov 13:15-15:00 P2345 Nätlagret. Per Gunningberg Network Layer pdf [Kurose and Ross] Ch.4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.3
8 nov 13:15-15:00 P1212 Nätsäkerhet och integritet Per Gunningberg, Volkan Cambazoglu Network Security pdf [Kurose and Ross] Ch 8.1, 8.2, 8.3, 8.8
13 nov 13:15-15:00 P6140 Nätsäkerhet och integritet Volkan Cambazoglu Network Securitypdf [Kurose and Ross] Ch.8.1, 8.2, 8.3, 8.8
15 nov 13:15-17:00 P2315 Laboration, grupp 1 Volkan Cambazoglu Lab page
18 nov 08:15-12:00 P2315 Laboration, grupp 2 Volkan Cambazoglu Lab page
19 nov 10:15-12:00 P1245 Nätverk och Quiz Per Gunningberg Distributed Systems pdf [Coulouris et al.] Ch. 2.1
22 nov 10:15-12:00 P2446 Operativsystem Frederik Hermans Slides* without animations, with animations [Coulouris et al.] Ch. 7.1 - 7.4.2
25 nov 09:00 Hemuppgift distribueras pdf Maila uppgiften till it-disinfo13@lists.uu.se
25 nov 13:15-15:00 P6140 Genomgång hemuppgift, WiFI, distribuerade system Per Gunningberg WiFi pdf Distributed Systems pdf [Kurose and Ross] Ch 6.1, 6.2 6.3, [Coulouris et al.] Ch. 1.1, 1.3, 1.5, 2.1-2.4
27 nov 13:15-15:00 P6140 Tid och synkronisering Per Gunningberg Time and Coordination pdf [Coulouris et al.] Ch. 14.1-14.4, 15.1-15.3,
27 nov 17:00 Deadline hemuppgift
28 nov 11:00-14:00 Handledningstider 20 min bokas med mail till Per Gunningberg
2 dec 10:15-12:00 P2446 Tid och synkronisering Per Gunningberg Time and Coordination pdf [Coulouris et al.] Ch. 14.1-14.4, 15.1-15.3,
4 dec 13:15-15:00 P1112 Konsistens och parallellitet Per Gunningberg Concurrency, pdf [Coulouris et al.] Ch. 16.1-16.4, Ch. 17.3
5 dec 17:00 Deadline videopresentationer
6 dec 08:15-10:00 P2215 Internet-of-Things, M2M och Ericsson Från 09:15: Gästföreläsare Jan Höller Ericsson
12 dec 17:00 Deadline kommentarer på videopresentationer
16 dec 13:15-15:00 P2446 Wrap-up och examensgenomgång Per Gunningberg Review Slides: Datacom Security/OS DistSyst
19 dec 08:00-13:00 Polacksbacken Exam

Updated  2013-12-16 11:08:42 by Per Gunningberg.