Institutionen för informationsteknologi

Datorgrafik 1

Grunderna inom datorgrafiken

Grafik som är genererad av datorer kan knappast ha undgått någon. Man ser det dagligen i filmer på bio, på TV, och i dataspel. Men hur fungerar det egentligen? Det här är kursen som ger dig svaret på den frågan. Åtminstone en del av svaret. Datorgrafik handlar om att framställa bilder utgående från data (jämfört med bildanalys som går den omvända vägen). Datorgrafik är vanligt inom nöjesindustrin (TV, film, datorspel), men är också mycket viktigt inom vetenskap och forskning. Att t ex visualisera klimatförändringar eller hur stadsmiljöer kan tänkas utvecklas är ett effektivt sätt att öka förståelse och kunskap. När man har stora datamängder, t ex från beräkningar är grafisk visualisering ofta det bästa sättet att presentera resultaten på.Den här kursen ger grunderna i hur datorgrafik fungerar. Hur kan man representera ett grafisk objekt i datorn?
Hur ritar man grundläggande saker som en linje eller triangel på datorskärmen? Hur manipulerar man grafiska objekt och hur hanterar man delar som är delvis skymda av andra objekt? Det är några av de problem som hanteras i kursen.En stor del av kursen innehåller användning av standardbibliotek för 3-dimensionell datorgrafik. I inlämningsuppgifter används dessa bibliotek för att implementera en del av de effekter och metoder som presenteras i kursen. Det innebär att kursen innehåller relativt mycket programmering, varför detta är en viktig förkunskap. Förkunskaper: Programmeringsteknik 2 eller motsvarande och matematik ca 20p, särskilt algebra. Krav för: Högre kurser inom grafik, t ex Datorgrafik 2. Kursmål: Grundläggande principer och programmering för datorgrafik.

Uppdaterad  2012-04-24 17:08:49 av Anneli Svensson.