Uppsala universitet | TDBs hemsida | Sverige


Kurshemsida datorgrafik 1

Lärare:

Fredrik Bergholm kursansvarig fredrikb@cb.uu.se 018-471 78 48 Huvudföreläsare
Hans Frimmel kursansvarig frimmel@tdb.uu.se 018-471 6889
Lukas Ahrenberg lukas@madscilab.com OpenGL
Stefan Seipel stefan.seipel@dis.uu.se Virtual Reality
Henrik Persson hepe4739@student.tdb.uu.se
Antonio Addario grafik01@hotmail.com

Länktips:

facit29maj.ps

Vinnare i Multiple Choicetävlingen:

  I samband med VR-lektionen den 21 maj, blev följande
  studenter vinnare i multiple-choicetävlingen.
  Ring 018-471 2829 om du står med på denna lista.

Jacob Andersson
Jacob Engstrand
Johan Hernefeldt
Martin Ericsson
Emil Nordling
Lars Pettersson
Daniel Jansson
Johannes (utan efternamn)
Oscar Finnsson


Inlämningsuppgifter och laborationer

Laborationerna blir godkända/underkända (retur). Inget betyg sätts.
Tänk på att titta på historiedata här, ifall uppdateringar av uppgiften sker.

Historik:


UppgiftSista inlämningsdagLänk
101 04 24 (TIS) Rasterisation
201 05 02 (ONS) 3D viewing
301 05 09 (ONS) Shading
4 (obs! ordningen)01 05 24 (TORS) Curves and surfaces
501 05 23 (FRE) Open GL

Vänligen notera att inlämningsuppgifter som inte är inlämnade senast sista kurstillfället kommer att sparas till kommande årskurs. Lämna alltså in i tid om du vill ha kurspoängen innevarande år.

Översiktliga läsanvisningar:

"Interactive Computer Graphics : a Top-down Approach with OpenGL"
Edward Angel, Addison-Wesley, 2nd ed., 2000
ISBN 0-201-38597-X

Förkunskap: Appendix B

I kursen ingår allt UTOM följande:

   Ch.3    3.6-3.12  (s. 109-126)
   Ch.4    4.10    (s. 184-188)
   Ch.8         (s. 333-369)
   Ch.9    9.5,9.9  (s. 388-391, 407-414)
   Ch.11   11.1-11.6 (s.465-484, 493)
   Ch.12         (s.495-499, 506-)
Kursens innehåll i detalj bestäms av vad som tas upp på föreläsningarna. Den student som inte närvarar på någon föreläsning förutsätts inhämta denna kunskap genom att tillfråga sina medstudenter.

Change in schedule: OpenGL lectures moved to: Friday, 4:th of may 13-17. Room: 1211


Fredrik Bergholm will take care of lectures 1-4, 8-10, 14-15, 18
Henrik Persson will take care of lectures 5-6, 16, part of 18
Lukas Ahrenberg will take care of lectures 11-13
Stefan Seiper will take care of lectures 7,17
Henrik and ?? will be assisting at the laborations and correcting
assignments

=============================
lecture theme
=============================
L01 	Low level,introduction (FB)
L02 	Low level (FB)
L03 	Low level (FB)
L04 	Colour, Lighting (FB)

Lab 2446

L05 	2d, 3d transf.

PAUSE

L06 	3D viewing

Lab 2446

L07 	Ray tracing, hidden surface removal: 
 	  Special Interactive lecture       
L08 	Lighting & Shading & Raytracing (FB)
L09 	clipping, shadows    (FB)
L10 	texture and bump mapping (FB)

Lab 2446

L11 	OpenGL
L12 	OpenGL
L13 	OpenGL
L14 	Curves and surfaces (FB)

Lab 2446

L15 	Curves and surfaces (FB)
L16 	Fractals
L17 	Guest lecture (Virtual reality) 

Lab 2446

L18 	repetition (FB+HP)
L19 	(reserv)
L20 	(reserv)
0529	Tenta 


Stefan Seipels föreläsningsanteckningar (förel. 7): Föreläsningsanteckningar (pdf)

Fredriks anteckningar:

program1OH.ps
program2OH.ps
program3OH.ps
program4OH.ps
programs.ps

Resultat- och planeringslista:

Om du tycker att något i nedanstående lista är felaktigt eller inte uppdaterat, kontakta då Hans.


Genererad: 2001-5-4

Namn           	
____________________   	
Hedlund Stefan      	
Lundman Mia        	
Lundmark Jens       	
Saefstroem Tommy     	
Soederberg Jonas     	
Persson Martin      	
Schwind Ingemar      	
Yalle Thierry       	
Kronnaes Magnus      	
Klaar Per         	
Ericsson Martin      	
Hellkvist Andreas     	
Kasim Tarek        	
Gonzalez A. Farfan    	
Melander Lars       	
Bozyel Andreas      	
Kamppi Arvid       	
Ruhlander Pontus     	
Bergqvist Ulrika     	
Engstrand Jacob      	
Zhao Yuwei        	
Holmlund Linus      	
Andersson Jacob      	
Andersson Magnus     	
Guzman Bossi       	
Finnsson Oskar      	
Hernefeldt Johan     	
Jansson Daniel      	
Lindahl Tobias      	
Nordling Emil       	
Pettersson Lars      	
Skogman Erik       	
Backstroem Johan     	
Wen David         	
Hedman Adam        	
Holmstroem Patrik     	
Haegglund Lars      	
Klasson Robert      	
Nilsson-Jatko David    	
Zhao Yuheng        	
Wikstroem Johan      	
Lindgren Hans       	
Sjoedahl Robert      	
Siemednides Johannes   	
Carlsson Peter      	
Albin Matthew       	
Schwer Marc-Christoff   	
Vajdic Christopher    	

Antal anmälda: 47
Senast ändrad: 16 October 2001. Ansvarig för denna sida: Hans Frimmel