Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering 2005

Examination

Graderat betyg

Kursen examineras huvudsakligen genom laborationer och programmeringsuppgift, seminarier samt tentamen. Det graderade betyget beror av tentamensresultatet, med en eventuell bonus inräknad.

Bonus

Bonus lämnas för förberedelser av lektionsuppgifter till lektionerna. Lösningsförslagen behöver inte vara korrekta, det som premieras är att ha tänkt igenom uppgifterna. Samarbete om lösningsförslag är tillåtna. Varje student avgör själv om han/hon är förberedd inför lektionerna, genom att markera förberedda uppgifter på en lista. Studenter som uppger sig har förberett uppgifter kan ombedas redovisa dem vid tavlan, eller tas till individuella "stickprovsförhör". Förberedelser kan ge maximalt 2 % av tentamens totala poäng per lektionstillfälle. Det går inte att få bonus för uppgifter utan att vara närvarande vid lektionen.

Gamla tentor

Flera gamla tentor kommer att anslås

Maj 2001 (Uppgift 5, 6, 7, 8 ej relevanta)
Juni 2001 (Uppgift 5, 6, 7 ej relevanta)
Augusti 2001 (Uppgift 6, 7, 8 ej relevanta)
Maj 2002
Augusti 2002
Maj 2003
Augusti 2003
Maj 2004
Augusti 2004
Januari 2005

Uppdaterad  2006-04-30 10:24:10 av Anders Berglund.