Institutionen för informationsteknologi

Gruppindelning

Det här är den gällande gruppindelningen

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3
Pontus Melin Lars Mattson Zandra Ceden
Mathias Possnert Anders Quarfordt Andreas Eldh
Michel Adamek Emil Sjölund Katanna Hartman
Pablo Orfit Mats Falås Filippa Jonsson
William Wenkel Johan Sundin Ann-Jristin Andersson
Sara Daniels Sofia Bengtsson Camilla Emretsson
Camilla PV Sara Abramowicz David Björklöf
Asex Nilsson Kristoffer von Meland Jarl Kallojärvi
Rebecca Johansson Paul Stömqvist Karin Lindström
Hanna Abrahamsson Jessica Tollinger Anna Enksson
Caroline Isaksson Patrik Mellqvist Linda Falk
Malin Linolmark Fredrik Isaksson Jonas Lundin
Karoline Kristo Maria Rydman Mattias Lindqvist
Ulf Troeng Joel Edström Joel Sultan
Erik Allemo John Wedin Fredrik Persson
Gustav Svensk Erik Cederhorn Tina Ericsson
Anders Näslund Caroline Neikter Ola Stridh
Oskar Carlbog Frida Nyvall Hannes Rutqvist
Stefan Hvalgren Lina Thengqvist Johan Welander
Kristian Belak Emmelie E. Thörnell Thu Nguyen
Helen Josefsson Sofie Lundqvist Petter Jakobsson
Henrik Höglund Linda Lanner Erik Andersson

Uppdaterad  2006-03-16 10:52:34 av Anders Berglund.