Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering 2005

Laborationsuppgifter

Fem laborationer i tredjedelsklass är schemalagda. Under dessa arbetar deltagarna med att lösa programmeringsuppgifter vid dator, med tillgång till handledare. Det rekommenderas att arbeta i grupper om två personer med laborationerna. Båda deltagarna i gruppen ska aktivt delta i arbetet och närvara vid redovisning av laborationerna. Redovisningsformerna för laborationerna varierar och framgår av varje laborationsinstruktion. Redovisning av laborationsuppgifter ska göras löpande under kursens gång. Det är oerhört viktigt att komma förberedd till laborationerna. Om så inte sker, räcker inte laborationstiden. Laborationsanvisningarna distribueras via webbsidan. Resultatet anslås på webben. Notera, att om rättningen av labbarna har gett betyget ”K”, för komplettering så krävs en kompletterande uppgiftslösning före den nya utsatta dead-linen.

  • Vissa laborationer ska redovisas för handledaren under laborationen. Ett uppsamlingstillfälle, då enstaka labbar kan redovisas, kommer att ordnas i början av juni.
  • För vissa laborationer ska en skriftlig rapport enligt anvisningarna i laborationsanvisningen lämnas in. Deadline för varje laborationsrapport som ska lämnas in måste respekteras.

Försenat redovisade laborationer kommer att rättas först vid höstterminens början.

Vi genomför alla laborationer på Unix-arbetsstationer. Om du vill arbeta hemma så kan du göra detta genom att köra ssh (för krypterad inloggning) mot någon av våra datorer eller genom att själv installera Java, som är gratis, hemma. All redovisning ska dock ske på institutionens arbetsstationer, och alla laborationer och program ska laddas ned på dessa system när de är färdiga.

Labanvisninar

Laboration 1 Knapptryckningsövning
Laboration 2 Programmera-själv-övning
Laboration 3 Tänk-själv-övning
Laboration 4 Tänk-stort-övning
Laboration 5 Rita-och-berätta-övning

Uppdaterad  2005-05-08 15:23:52 av Jesper Bengtson.