Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering 2005

Lärare

Anders Berglund, , tel 018 - 471 31 67 (kursansvarig lärare, föreläsningar, övningar, vissa seminarier)

Jesper Bengtson, , rum 1118, tel 018 - 471 10 30 (föreläsningar, laborationshandledning, laborationsrättning, problemlösningshjälp, projekthandledning, vissa seminarier)

Bennie Lundmark, (SI verksamhet)

Uppdaterad  2005-04-02 21:44:21 av Anders Berglund.